PYTANIE: Kiedy po zakończeniu zatrudnienia trzeba rejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Po chorobowym dostałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dwutygodniowym, na te dwa tygodnie wystawiono mi zaległy urlop. Mam pytanie kiedy powinnam otrzymać świadectwo pracy? Kierowniczka powiedziała, że zostanie mi przesłane po zakończeniu urlopu. Wypowiedzenie było w dniu 05.06-19.06.09. Należy mi się bezrobocie, ale muszę zgłosić się do PUP w ciągu 14 dni i nie wiem czy to te 14 dni w trakcie wypowiedzenia czy po zakończeniu czyli po 19.06.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) prawodawca nie podaje terminu w jakim po ustaniu zatrudnienia należy się rejestrować w urzędzie pracy. Wskazuje on tylko, że rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. Takim dokumentem jest między innymi ostatnie świadectwo pracy. Powinno być ono wydane niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy ( art. 97 par. 1 K.p.). Po ustaniu zatrudnienia, czyli po dniu 20 czerwca (wypowiedzenie dwutygodniowe kończy się zawsze w sobotę) , mając już świadectwo pracy plus inne dokumenty (m.in. świadectwa szkolne, pozostałe świadectwa pracy) można już zarejestrować się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Bezrobotny z chwilą rejestracji uzyskuje status osoby bezrobotnej. W celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych należy spełnić wymagania zawarte w art. 71 ust. 1 ustawy. Wskazany jest brak ze strony urzędu propozycji zatrudnienia, stażu , przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Należy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji mieć przepracowane 365 dni i osiągać wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę , od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Podstawa prawna: - art. 97 par. 1 K.p.; - art. 33 ust. 2 , - art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.) Stan prawny na 8 czerwca 2009 r. WK

DODANO:
08/06/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie