Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Ile czasu trzeba przepracować żeby przysługiwał zasiłek macierzyński? Czy istotny jest wymiar etatu?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop macierzyński jest to okres płatnego zwolnienia od pracy związany z urodzeniem dziecka przez pracownicę. W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica ma płacony zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Prawo do urlopu macierzyńskiego nie zależy ani od rodzaju umowy o pracę, ani od wymiaru etatu. Nie jest tez wymagany określony staż pracy. Co ważne, rodzaj umowy o pracę może wpłynąć jedynie na długość przysługującego urlopu macierzyńskiego. Dzieje się tak dlatego, gdyż urlop macierzyński nie przedłuża terminowej umowy o pracę. Może wystąpić taka sytuacja, że umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiąże się w czasie trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy, wtedy urlop macierzyński zostaje skrócony. W takim przypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS do upływu okresu odpowiadającemu urlopowi macierzyńskiemu. Kiedy pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? Jeżeli terminowa umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu, wtedy pracownica nie będzie miała prawa do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej pracownicy przysługuje wtedy prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci jej wtedy zasiłek macierzyński przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu (art. 29 ust. 5 ustawy). Tu przypomnę, że w myśl znowelizowanego art. 180 par. 1 K.p. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 4) 35 w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Podstawa prawna: - 180 par. 1 K.p.; - art. 29 ust. 1, - art. 29 ust. 5, - art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) Stan prawny na 20 czerwca 2009 r. WK

DODANO:
20/06/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie