PYTANIE: Ile czasu trzeba przepracować żeby przysługiwał zasiłek macierzyński? Czy istotny jest wymiar etatu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop macierzyński jest to okres płatnego zwolnienia od pracy związany z urodzeniem dziecka przez pracownicę. W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica ma płacony zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Prawo do urlopu macierzyńskiego nie zależy ani od rodzaju umowy o pracę, ani od wymiaru etatu. Nie jest tez wymagany określony staż pracy. Co ważne, rodzaj umowy o pracę może wpłynąć jedynie na długość przysługującego urlopu macierzyńskiego. Dzieje się tak dlatego, gdyż urlop macierzyński nie przedłuża terminowej umowy o pracę. Może wystąpić taka sytuacja, że umowa o pracę zawarta na czas określony rozwiąże się w czasie trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy, wtedy urlop macierzyński zostaje skrócony. W takim przypadku pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS do upływu okresu odpowiadającemu urlopowi macierzyńskiemu. Kiedy pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? Jeżeli terminowa umowa o pracę zostanie przedłużona do dnia porodu, wtedy pracownica nie będzie miała prawa do urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 4 ustawy zasiłkowej pracownicy przysługuje wtedy prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci jej wtedy zasiłek macierzyński przez okres równy urlopowi macierzyńskiemu (art. 29 ust. 5 ustawy). Tu przypomnę, że w myśl znowelizowanego art. 180 par. 1 K.p. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie; 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie; 4) 35 w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie; 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Podstawa prawna: - 180 par. 1 K.p.; - art. 29 ust. 1, - art. 29 ust. 5, - art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) Stan prawny na 20 czerwca 2009 r. WK

DODANO:
20/06/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie