PYTANIE: Jaka powinna być podana podstawa prawna na świadectwie pracy ?

Pytanie dotyczy świadectwa pracy. Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trybie normalnym, z zachowaniem stosownego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę podano: "likwidacja stanowiska pracy oraz sytuacja ekonomiczna firmy". Mam pytanie odnośnie wypełnionego pola nr 3 w świadectwie pracy. Jako tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę wpisano
) wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - na podstawie art. 30 par 1 pkt 2 KP.podpunktu b oraz c nie wypełniono. Chciałabym wiedzieć czy poprawny jest brak jakiejkolwiek informacji słownej o tym, że przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy i sytuacja ekonomiczna firmy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w par. 1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ( Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ). Ustawodawca podaje w nim, że w świadectwie pracy powinna być zamieszczona podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W załączniku do niniejszego rozporządzenia wskazane jest wypełnienie punktu 3 . W omawianym przypadku w punkcie 3 powinno być napisane: „a) rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę – na podstawie art. 30 par.1 pkt 2 K.p.; b) art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników ( Dz.U z 2003 r. nr 90 , poz. 844); c) nie dotyczy„ W omawianym przypadku na podstawie art. 97 par. 2[1] K.p. należy zwrócić się do pracodawcy o korektę świadectwa pracy. Należy pamiętać, że tutaj dokonane zostało zwolnienie w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych ( zwalniana jest wtedy grupa pracowników lub nawet jeden z przyczyn leżących po stronie pracodawcy). Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, wówczas zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa na podst. art. 8 ust. 1 niniejszej ustawy. W sprawach spornych można skontaktować się z inspektorem pracy. Prawo do odprawy jako należne roszczenie ze stosunku pracy przedawnia się po 3 latach od dnia jego wymagalności ( art. 291 par. 1 K.p.). Podstawa prawna: - art. 97 par. 2[1] K.p.; - art. 291 par. 1 K.p.; - par. 1 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ( Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282 ); - art. 1 ust. 1, - art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników ( Dz.U z 2003 r. nr 90 , poz. 844) Stan prawny na 9 lipca 2009 r. WK

DODANO:
09/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.