PYTANIE: Zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi

Został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym według starego adresu pozwanego. W tej sytuacji nakaz się uprawomocnił bez wiedzy pozwanego i do sądu został skierowany wniosek o przywrócenie terminu wraz ze sprzeciwem i wnioskiem o zmianę właściwości sądu. Nakaz zapłaty został uchylony, a sąd przychylił się również do wniosku o zmianę właściwości. Na skutek zażalenia powoda sąd uchylił własne postanowienie na podstawie art. 395 § 2 kpc. Uczynił to w formie postanowienia bez uzasadnienia. W tej sytuacji pozwany skierował zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Niestety chyba pozostało ono bez rozpatrzenia i przesyłania akt do SO, bowiem sąd rejonowy rozpoczął postępowanie i wyznaczył termin rozprawy. Co można zrobić by sąd musiał rozpoznać jednak wniosek o przekazanie sprawy według właściwości?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 395 kodeksu postępowania cywilnego w razie złożenia zażalenia na postanowienia akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia stronie przeciwnej. Jeżeli jednak zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Taka właśnie sytuacja musiała mieć miejsca w Państwa przypadku – sąd uznał, że zażalenie powoda jest uzasadnione i nie przesyłał akt sprawy do sądu wyższej instancji. Postanowienie wydane przez sąd pierwszej instancji po uchyleniu zaskarżonego postanowienia jest zaskarżalne na ogólnych zasadach, co oznacza, że jeżeli nie kończy postępowania w sprawie i nie służy na nie zażalenie na podstawie innych przepisów, będzie niezaskarżalne. Dominuje pogląd, że na postanowienie jedynie uchylające zaskarżone postanowienie zażalenie nie służy (Komentarz do art. 395 kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Bodio J., Demendecki T., Jakubecki A., Marcewicz O., Telenga P., Wójcik M.P., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008). Zatem na postanowienia sądu uchylające zaskarżone postanowienie nie przysługuje zażalenia i dlatego sąd nie rozpatrywał zażalenia pozwanego. Pozwany będzie mógł ewentualnie w apelacji podnieść kwestię, że jego sprawę rozpatrywał sąd niewłaściwy. JM

DODANO:
26/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie