Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Usprawiedliwienie nieobecności świadka na rozprawie

Czy świadek w sprawie cywilnej może powiadomić sąd o wyjeździe na m-c jeżeli adres w tym czasie będzie się zmieniał z uwagi na rózne miejsca wypoczynku? Czy sąd jest zobowiązany odroczyć sprawę na ten okres?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W pytaniu nie podano o jaką procedurę chodzi (karną, cywilną czy jeszcze inną). Ogólnie odpowiadając na pytanie można wskazac, że świadek prawidłowo wezwany co do samej zasady ma bezwzględny obowiązek stawienia się w sądzie w wyznaczonym terminie i sali oraz złożyc zeznania. Jeżeli świadek nie może się stawic w wyznaczonym terminie, ma obowiązek usprawiedliwic swoją nieobecnośc. W praktyce to czy nieobecnośc jest wystarczająco usprawiedliwiona, jest w zupełności uzależnione od uznania sędziego prowadzącego sprawę. Zasada jest taka, że w postępowaniu karnym sędziowie bardziej rygorystycznie wymagają sumienności od uczestników postępowania niż np. w procesie cywilnym. Wielokrotnie w naszej praktyce procesowej wystarczyło że świadek napisał pismo do sądu z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności np. z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu na urlop albo pilnych obowiązków w pracy i sędziowie przekładali termin rozprawy np. na za dwa miesiące. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może nałożyc na świadka grzywnę, a jeżeli po raz kolejny się nie stawi, może zarządzic doprowadzenie świadka przez policję. Zawsze warto zawiadomic wcześniej sąd o swoim niestawiennictwie. Trzeba też wiedziec, że usprawiedliwienie z powodu choroby musi byc wystawione przez lekarza sądowego. RW

DODANO:
28/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie