PYTANIE: Wstrzymanie egzekucji komorniczej

Został wydany nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym. Z uwagi na nieprawidłowy adres dłużnik dowiedział sie o nim poprzez blokadę na r-ku bankowym. Dłuznik udał sie do sądu i po zapoznaniu z aktami złozył wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw do nakazu zapłaty. Do chwili obecnej dłuznik nie otrzymał jednak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Komornik rozpoczął bowiem egzekucję, ale korespondencję kierował na niewłaściwy adres, podobnie jak wcześniej uczynił to wierzyciel podając dane dłużnika do nakazu zapłaty. Jak sie okazuje trzeba długo czekać w sądzie na rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu. Tymczasem egzekucja trwa. Co można zrobic w tej sytuacji by powstrzymać egzekucję do czasu rozpatrzenia wniosku o przywróćenie, jakie są podstawy wniesienia środków zaskarżenia i jakie są terminy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W naszym przekonaniu w ramach toczącego się postępowania należy szybko złoży wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Przepis art. 730(1) § 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. We wniosku proszę więc opisac, że jeżeli roszczenie zostanie wyegzekwowane to spowoduje poważne utrudnienia w Pana funkcjonowaniu, że w postępowaniu wykaże Pan bezzasadnośc żądania pozwu. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia. Proszę więc wpisac że wnosi Pan o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez danego komornika pod daną sygnaturą akt (KM.../09). 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Tutaj musi Pan opisac sytuację sprawy - uprawdopodobnic, że wygra Pan sprawę, a więc że pozew zostanie oddalony. Opłata od takiego wniosku wynosi 100 zł (należy ją uiścic przy wnoszeniu pisma), a sąd teoretycznie powinien rozpatrzyc wniosek w terminie 7 dni. Wniosek jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym - bez potrzeby wyznaczania rozprawy, po prostu sąd przyśle Panu postanowienie czy wniosek został uwzględniony czy też nie. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji Jeżeli sąd uwzględni Pana wniosek, pozytywne postanowienie należy jak najszybciej dostarczy do komornika prowadzącego sprawę - wówczas komornik wstrzyma egzekucję. Od negatywnego postanowienia będzie Pan mógł wnieśc zażalenie. Podstawa prawna: art. 730 i następne kodeksu postępowania cywilnego RW

DODANO:
28/07/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.