Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy urząd pracy może mi coś zrobić jeżeli nie zgłoszę że podjełem pracę

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Każda osoba bezrobotna zostaje zapoznana z prawami i obowiązkami jakie łączą się z dokonaniem rejestracji w urzędzie pracy, co potwierdza składając podpis na specjalnym oświadczeniu. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu bezrobotny jest obowiązany zawiadomić pow.urząd pracy w ciągu 5 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego lub utratę prawa do zasiłku. Karze grzywny podlega bezrobotny, który podjął zatrudnienie, pracę zarobkową lub działalność przynoszącą dochód bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, przy czym wnioskuje o ukaranie inspektor kontroli, jeżeli w kontrolowanym przez niego zakładzie pracy zatrudniony jest bezrobotny, który nie zgłosił w urzędzie faktu podjęcia pracy (karze podlega również pracodawca, który ma swoje obowiązki przy zatrudnianiu pracownika). Również - jeżeli bezrobotny nie zgłosił podjęcia pracy i nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia swojej gotowości - zostaje wykreślony z ewidencji i nie może dokonać ponownej rejestracji przed upływem 3 miesięcy od daty wykreślenia.

DODANO:
23/04/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie