PYTANIE: Czy muszę prowadzić listę obecności, jeżeli zatrudniam tylko jednego pracownika?

Zatrudniam od niedawna jednego pracownika. Widzę się z nim codziennie w pracy, czy wobec tego koniecznie jest prowadzenie listy poświadczającej obecność pracownika w pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Pracodawca powinien określić w jaki sposób pracownik ma potwierdzać swoją obecność w pracy. Obowiązek ten wynika z art. 29 par. 3 pkt 5 K.p.. Najlepszym sposobem jest lista obecności, w której pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem przyjście do pracy. Z wyroku SN z dnia 14 maja 1999 r. , I PKN 62/99, (OSNP 2000/15/579) wynika bowiem, że pracodawca, który wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 94 pkt 9a K.p. nie prowadzi list obecności, list płac ani innej dokumentacji ewidencjonującej czas pracy pracownika i wypłacanego mu wynagrodzenia, musi liczyć się z tym, że będzie na nim spoczywał ciężar udowodnienia nieobecności pracownika, jej rozmiaru oraz wypłaconego wynagrodzenia. Pracodawca zatrudniający jednego pracownika powinien również prowadzić dla niego Kartę ewidencji czasu pracy. Obowiązek jej prowadzenia wynika z art. 149 par. 1 K.p. oraz par. 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z pożn. zm.). W Karcie ewidencji czasu pracy wpisuje się pracę w poszczególnych dobach, w tym w niedziele i w święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy przeciętnie w pięciodniowym tygodniu pracy. Ponadto dokonuje się wpisu dyżurów pracownika, urlopów oraz usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych ( par. 8a rozporządzenia ). Podstawa prawna: - art. 29 par. 3 pkt 5 K.p.; - art. 94 pkt 9a K.p.; - art. 149 par. 1 K.p.; - par. 8 pkt 1, - par. 8a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 z pożn. zm.); - wyrok SN z dnia 14 maja 1999 r. , I PKN 62/99, (OSNP 2000/15/579) Stan prawny na 24 sierpnia 2009 r. WK

DODANO:
25/08/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.