PYTANIE: Czy należy mi się zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania, jeżeli mam przepracowane ogółem około 20 lat ?

Mam pytanie odnośnie prawa do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania.
racownik przepracował ogółem około 20 lat w różnych zakładach pracy w tym 11 ostatnich lat nieprzerwanie u jednego pracodawcy, z którym umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron. Następnie ów pracownik zarejestrował się w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku przez okres 3 miesięcy. Po upływie 1,5 miesiąca od dnia rejestracji podjął pracę w innym zakładzie. Po kilku dniach pracy w nowym zakładzie zauważył niepokojące objawy o charakterze zdrowotnym, po czym skorzystał z pomocy lekarskiej. Lekarz stwierdził obrzęk i sztywnienie palców spowodowany charakterem wykonywanej pracy i zaproponował zwolnienie lekarskie oświadczając przy tym, że zasiłek chorobowy nie przysługuje. Pracownik odmówił przyjęcia zwolnienia lekarskiego ze względów finansowych
zy w opisanej sytuacji pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego na podstawie przepisu:

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego może uzyskać tylko osoba, która choruje bez przerwy przez co najmniej 30 dni. Natomiast niezdolność do pracy musi powstać nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego. W przypadku choroby zakaźnej lub innej choroby (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E”), która ujawnia się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby, zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje również wtedy, gdy niezdolność do pracy powstanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy (90 dni) od ustania tytułu ubezpieczenia
rawo do zasiłku
........
ez okresu wyczekiwania zasiłek chorobowy przysługuje:
..........

- ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego),
ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

link do strony: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429

Rozumiem, że o chorobie zawodowej, czy o wypadku przy pracy nie może być mowy, ale jak mam rozumieć to legitymowanie się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
zy w tym przypadku jest spełniony warunek potrzebny do uzyskania zasiłku chorobowego?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 4 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31,poz. 267). Prawodawca wskazuje nim, że od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10 - letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. W odniesieniu do stanu faktycznego należy się Panu zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania. Spełniony bowiem został warunek do jego otrzymania , ponieważ ma Pan łącznie 20 – letni okres zatrudnienia. Literatura prawnicza (A.Rzetecka – Gil , Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz, Warszawa 2009, s. 25 ) wskazuje: „ Do 10 letniego okresu ubezpieczenia , od którego zależy prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, zalicza się także okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r. , które uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, niezależnie od tego , jak długo trwały przerwy miedzy okresami ubezpieczenia. Nie zalicza się natomiast okresu urlopu wychowawczego i bezpłatnego”. Podstawa prawna: - art. 4 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267) Stan prawny na 21 września 2009 r. WK

DODANO:
22/09/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie