PYTANIE: Ile kosztuje spisanie testamentu i czy w przypadku przekazania mieszkania jest on dobrym narzędziem prawnym, czy lepsza jest np. darowizna

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Darowizna powinna być, co do zasady, dokonana w formie aktu notarialnego ( a r t . 8 9 0 § 1 k.c.), co jest obligatoryjne, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość (art . 158 w zw. z art. 73 i 890 § 2 k.c). Po drugie darowizna podlega opodatkowaniu. Ponieważ obdarowany ( wnuk) należy do pierwszej grupy podatkowej, od czystej wartości przedmiotu darowizny należy odliczyć kwotę 9057 zł (art. 9 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadku i darowizn Dz. U. N r 16/1997, poz. 89), a następnie obliczyć wysokość należnego podatku, według poniższej tabeli: podstawa opodatkowania -; podatek do 9660 zł - 3 % od 9660 zł do 19320 zł - 289,90 zł + 5% od nadwyżki ponad 9660 zł ponad 19320 zł - 772,80 zł + 7% od nadwyżki ponad 19320 zł Przykładowo dla mieszkania o wartości 50000 zł podatek wyniesie 1471,40 zł. Umowa wywołuje skutek (przeniesienie własności) w momencie jej zawarcia, a zatem na jej podstawie można będzie dokonać zmian w księdze wieczystej (jeżeli taką posiada mieszkanie), a gdy jest to mieszkanie spółdzielcze, to na jej podstawie obdarowany będzie mógł ubiegać się o status członka spółdzielni (co jest konieczne do skutecznego nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu). W przypadku testamentu, samo jego sporządzenie może nic nie kosztować art. 949 k.c przewiduje formę testamentu własnoręcznego. Musi on być w całości spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Można oczywiście sporządzić testament notarialny (do 25 zł), ale nie ma lepszego waloru prawnego w świetle obowiązujących. Samo sporządzenie spadku nie powoduje przeniesienia własności. Zdarzeniem takim jest otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy). Koszty w tym przypadku to głownie koszty sądowe: 1) wpis stały od wniosków o przyjęcie/odrzucenie i stwierdzenie nabycia spadku po 20 zł; 2) 1/5 wpisu stosunkowego pobiera się w sprawie o dział spadku (dla 50 tys. będzie 720 zł). Dochodzą także koszty z tytułu zmian w księdze wieczystej i/lub członkowstwa w spółdzielni (ok. 200 -; 500 zł). Podsumowując tańszym sposobem jest bez wątpienia sporządzenie testamentu. Nie jest to jednak pewne w 100 %, gdyż po pierwsze mogą zmienić się przepisy, a po drugie postępowanie spadkowe ma to do siebie w polskich realiach, że trwa bardzo długo. Trzeba zatem rozważyć, czy zależy nam na szybkim i bezstresowym załatwieniu sprawy (darowizna), czy wolimy poczekać i oszczędzić co nieco.

DODANO:
07/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie