Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Ile kosztuje spisanie testamentu i czy w przypadku przekazania mieszkania jest on dobrym narzędziem prawnym, czy lepsza jest np. darowizna

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Darowizna powinna być, co do zasady, dokonana w formie aktu notarialnego ( a r t . 8 9 0 § 1 k.c.), co jest obligatoryjne, gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość (art . 158 w zw. z art. 73 i 890 § 2 k.c). Po drugie darowizna podlega opodatkowaniu. Ponieważ obdarowany ( wnuk) należy do pierwszej grupy podatkowej, od czystej wartości przedmiotu darowizny należy odliczyć kwotę 9057 zł (art. 9 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 o podatku od spadku i darowizn Dz. U. N r 16/1997, poz. 89), a następnie obliczyć wysokość należnego podatku, według poniższej tabeli: podstawa opodatkowania -; podatek do 9660 zł - 3 % od 9660 zł do 19320 zł - 289,90 zł + 5% od nadwyżki ponad 9660 zł ponad 19320 zł - 772,80 zł + 7% od nadwyżki ponad 19320 zł Przykładowo dla mieszkania o wartości 50000 zł podatek wyniesie 1471,40 zł. Umowa wywołuje skutek (przeniesienie własności) w momencie jej zawarcia, a zatem na jej podstawie można będzie dokonać zmian w księdze wieczystej (jeżeli taką posiada mieszkanie), a gdy jest to mieszkanie spółdzielcze, to na jej podstawie obdarowany będzie mógł ubiegać się o status członka spółdzielni (co jest konieczne do skutecznego nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu). W przypadku testamentu, samo jego sporządzenie może nic nie kosztować art. 949 k.c przewiduje formę testamentu własnoręcznego. Musi on być w całości spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Można oczywiście sporządzić testament notarialny (do 25 zł), ale nie ma lepszego waloru prawnego w świetle obowiązujących. Samo sporządzenie spadku nie powoduje przeniesienia własności. Zdarzeniem takim jest otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy). Koszty w tym przypadku to głownie koszty sądowe: 1) wpis stały od wniosków o przyjęcie/odrzucenie i stwierdzenie nabycia spadku po 20 zł; 2) 1/5 wpisu stosunkowego pobiera się w sprawie o dział spadku (dla 50 tys. będzie 720 zł). Dochodzą także koszty z tytułu zmian w księdze wieczystej i/lub członkowstwa w spółdzielni (ok. 200 -; 500 zł). Podsumowując tańszym sposobem jest bez wątpienia sporządzenie testamentu. Nie jest to jednak pewne w 100 %, gdyż po pierwsze mogą zmienić się przepisy, a po drugie postępowanie spadkowe ma to do siebie w polskich realiach, że trwa bardzo długo. Trzeba zatem rozważyć, czy zależy nam na szybkim i bezstresowym załatwieniu sprawy (darowizna), czy wolimy poczekać i oszczędzić co nieco.

DODANO:
07/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie