PYTANIE: Czy istnieje szansa wyegzekwowania odszkodowania finansowego od TP S.A. za opublikowanie w najnowszych książkach telefonicznych zastrzeżonych danych teleadresowych ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wydaje się, iż możliwym działaniem będzie żądanie odpowiedniego zadośćuczynienia, po pierwsze z tytułu czynu zabronionego (art. 415 Kodeksu cywilnego i nast.), a więc jeśli upublicznienie danych wyrządziło jakąkolwiek mierzalną szkodę, można żądać od Telekomunikacji, aby ją naprawiła - najczęściej będzie to odszkodowanie, a po drugie można dopatrzeć się w działaniu TP SA naruszenia dóbr osobistych, a w szczególności prawa do prywatności. Każdy ma prawo, aby jego dane osobiste czy adres zamieszkania nie był upubliczniany. Podstawą prawną będą art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych. Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może żądać, aby ten, kto je naruszył (TP SA) zaniechał ich naruszania - a więc nie drukował już książek telefonicznych z odpowiednimi danymi, aby TP SA dopełniło czynności potrzebnych do usunięcia naruszenia - a więc nie rozprowadzać jeszcze nie wydanych książek, można też żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub świadczenia na określony cel społeczny. Aby udało się wygrać proces o ochronę dóbr osobistych, trzeba wykazać winę TP SA w zarzucanym działaniu, przede wszystkim konieczne będzie przedstawienie umowy dotyczącej zastrzeżenia danych i numeru telefonu. Osobnym i całkiem podstawowym działaniem będzie również złożenie pozwu przeciw TP SA o pociągnięcie jej do odpowiedzialności cywilnej za niedotrzymanie warunków umowy, oczywiście jeśli w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarto odpowiednie klauzule dotyczące zastrzeżenia danych i numeru. Zawsze jednak wcześniej zwrócić się do działu obsługi klienta samej TP SA i tam zgłosić swe żądania czy roszczenia, gdyż droga sądowa będzie kosztowna (koszty adwokata oraz opłat sądowych) oraz długa i skomplikowana, a znając praktykę TP SA wynajmie bardzo dobrych prawników i szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania są małe.

DODANO:
08/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie