PYTANIE: Czy istnieje szansa wyegzekwowania odszkodowania finansowego od TP S.A. za opublikowanie w najnowszych książkach telefonicznych zastrzeżonych danych teleadresowych ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Wydaje się, iż możliwym działaniem będzie żądanie odpowiedniego zadośćuczynienia, po pierwsze z tytułu czynu zabronionego (art. 415 Kodeksu cywilnego i nast.), a więc jeśli upublicznienie danych wyrządziło jakąkolwiek mierzalną szkodę, można żądać od Telekomunikacji, aby ją naprawiła - najczęściej będzie to odszkodowanie, a po drugie można dopatrzeć się w działaniu TP SA naruszenia dóbr osobistych, a w szczególności prawa do prywatności. Każdy ma prawo, aby jego dane osobiste czy adres zamieszkania nie był upubliczniany. Podstawą prawną będą art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego dotyczące ochrony dóbr osobistych. Osoba, której dobra osobiste zostały naruszone, może żądać, aby ten, kto je naruszył (TP SA) zaniechał ich naruszania - a więc nie drukował już książek telefonicznych z odpowiednimi danymi, aby TP SA dopełniło czynności potrzebnych do usunięcia naruszenia - a więc nie rozprowadzać jeszcze nie wydanych książek, można też żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub świadczenia na określony cel społeczny. Aby udało się wygrać proces o ochronę dóbr osobistych, trzeba wykazać winę TP SA w zarzucanym działaniu, przede wszystkim konieczne będzie przedstawienie umowy dotyczącej zastrzeżenia danych i numeru telefonu. Osobnym i całkiem podstawowym działaniem będzie również złożenie pozwu przeciw TP SA o pociągnięcie jej do odpowiedzialności cywilnej za niedotrzymanie warunków umowy, oczywiście jeśli w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarto odpowiednie klauzule dotyczące zastrzeżenia danych i numeru. Zawsze jednak wcześniej zwrócić się do działu obsługi klienta samej TP SA i tam zgłosić swe żądania czy roszczenia, gdyż droga sądowa będzie kosztowna (koszty adwokata oraz opłat sądowych) oraz długa i skomplikowana, a znając praktykę TP SA wynajmie bardzo dobrych prawników i szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania są małe.

DODANO:
08/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.