PYTANIE: Prawo do trzymiesięcznej odprawy.

Zatrudniona byłam na czas nieokreślony. Jestem na trzymiesięcznym wypowiedzeniu, okres wypowiedzenia upływa 31 08.2003 r. Prawdopodobnie zaproponują mi pracę na 1/2 etatu której nie bardzo chce przyjąć, gdyż istnieje możliwość nawet jej utraty a boję się że o ile ja podejmę, pozbawiona będę praw do zasiłku dla bezrobotnych. Poinformowano mnie, że o ile ją nie przyjmę, nie wypłacą mi trzymiesięcznej odprawy. Czy mogą mi odmówić wypłacenia odprawy ? Czy można być pozbawionym prawa do zasiłku o ile pracuje się na 1/2 etatu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie zależy od tego czy pracuje się na ½ czy ¼ etatu. Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy legitymować się w okresie 18 miesięcy kalendarzowych przed rejestracją w urzędzie pracy co najmniej 365 dniami pracy, oraz osiągnięciem w tym okresie wynagrodzenia odpowiadającego co najmniej odpowiadającego co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę tj. od 1 stycznia 2003 r. 800 zł brutto. Nie ulega wątpliwości, że pracownikowi należy się wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, czyli do 31.08.2003r.Jednak w pytaniu chodzi również o odprawę. Art. 42 § 1 nakazuje do wypowiedzenia zmieniającego stosować odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu definitywnym. Czyli również przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu. Zatem w przypadku rozwiązaniu umowy o pracę w wyniku nie przyjęcia nowych warunków przysługuje odprawa na podstawie art. 8 w/w ustawy w zw. z art. 10 z podanymi tam wyłączeniami. Podstawowym warunkiem do nabycia prawa do odprawy jest, aby rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych (art. 1 ust. 1 ustawy). Por. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 listopada 2000 r. I PKN 79/2000 OSNAPiUS 2002/10 poz. 240 W przytoczonym opisie stanu faktycznego chodzi o normalne wypowiedzenie umowy o pracę, ponieważ zadająca pytanie pisze, że jest na wypowiedzeniu, a nie zna jeszcze warunków jakie jej zaproponują. W takim wypadku nie ma wątpliwości, że należy się odprawa, jednak pod pewnymi warunkami: - wypowiedzenie musi być z przyczyn leżących po stronie pracodawcy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z 89r. (ekonomiczne, organizacyjne itp.), - nie występują wyłączenia z art. 8 ust. 3, - należy wziąć pod uwagę fakt, że od 1 lipca 2003r. wchodzi nowelizacja ustawy z 89r. i mogą w związku z tym wystąpić pewne komplikacje (m.in. które przepisy stosować, dotychczasowe czy nowe - w tym wypadku korzystniejsze dla pracownika).

DODANO:
25/05/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.