PYTANIE: Naruszenie własności nieruchomości

Jestem właścicielem dużej działki, która nie jest ogrodzona, nie ma też na niej znaków granicznych. Od wiosny tego roku mój sąsiad bezprawnie zajął część mojej działki tj. ok 0,5 ar; wyciął drzewa, które się tam znajdowały, zabrał je i uprawia tam maliny. Jakie powództwo powinienem wytoczyć o naruszenie posiadania czy o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie? Kto ponosi koszty rozgraniczenia? Ja posiadam mapkę, na której widnieje granica i wynika z niej, że moja własność została naruszona. Sąsiad dostał od gminy zezwolenie na wycinkę tych drzew, czy mogę teraz, gdy okaże się, że znajdowały się one na mojej działce dochodzić od gminy odszkodowania? Przeciw komu mam skierować pozew gdyż sąsiad nie jest właścicielem tej działki tylko jego syn, który tam nie mieszka? Czy wnosząc pozew muszę mieć odpis z księgi wieczystej?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
1) właściciel rzeczy w celu ochrony swego mienia, ma do dyspozycji dwa rodzaje roszczeń: windykacyjne oraz negatoryjne. Roszczenie windykacyjne umożliwia właścicielowi realizację żądania wydania rzeczy od osoby, która nią faktycznie włada. Natomiast roszczenie negatoryjne właściciel może wystosować przeciwko każdemu, kto w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą, narusza jego własność. Moim zdaniem zastosowanie w tym przypadku będzie miało drugie roszczenie – negatoryjne. Przede wszystkim sąsiad nie pozbawił Pana władztwa nad nieruchomością, ale naruszył jej część przez samowolne naruszenie granicy i posadzenie krzewów malin. Może więc Pan żądać przywrócenia stanu poprzedniego oraz zaniechanie naruszenia. Powództwo o naruszenie posiadania nie jest tożsame z roszczeniem negatoryjnym. Posiadanie jest bowiem stanem faktycznym, a własność jest prawem Panu przysługującym. Panu więc, jako właścicielowi, przysługuje „silniejsze” roszczenie negatoryjne. 2) pozew powinien być skierowany do osoby, która faktycznie dokonała zajęcia Pańskiej nieruchomości, bez względu na to czy jest to właściciel sąsiedniej nieruchomości, czy nawet jej dzierżyciel. Chodzi tu bowiem o osobę, która dokonała naruszenia prawa własności. 3) Wnosząc pozew proszę dołączyć odpis z księgi wieczystej, bowiem to na Panu ciąży obowiązek udowodnienia, iż sąsiad naruszył Pańską nieruchomość. 4) Co do odszkodowania za wycięcie drzew – może Pan oczywiście pozwać sąsiada, który to uczynił (art. 415 KC) – należy jednak wykazać winę po jego stronie, a więc chociażby świadomość tego, iż czynił to na cudzej własności.

DODANO:
09/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie