Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy rozwiązanie umowy o prace rzeczywiście nastąpiło, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można zwolnić pracownika nawet na własną prośbę?

Od 29 marca miałam zwolnienie lekarskie i skierowanie do szpitala. 30 marca poszłam do pracy zanieść zwolnienie, a szefowie podsunęli mi pismo o rozwiązaniu umowy o prace za porozumieniem stron z powodu spraw rodzinnych (czy kłopotów rodzinnych - nie pamiętam). Niestety podpisałam. Po szpitalu (2 tygodnie) miałam jeszcze miesiąc zwolnienia poszpitalnego. Czy rozwiązanie umowy o prace rzeczywiście nastąpiło, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można zwolnić pracownika nawet na własną prośbę?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Według art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W wyroku z 17 listopada 1997 r. (I PKN 366/97; OSNAP 1998/17/505) Sąd Najwyższy wskazał, iż ochrona przewidziana w tym przepisie polega zatem na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach wskazanych w tym przepisie, co oznacza, że zaskarżenie przez pracownika dokonanego w tych warunkach wypowiedzenia umowy o pracę (z naruszeniem art. 41 KP) powoduje ten skutek, że Sądy powinny uznać je za niezgodne z przepisami prawa pracy i orzec o roszczeniach z tego wynikających. Jednakże przepis art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy uprawnia strony umowy o pracę (pracownika i pracodawcę) do rozwiązania umowy wskutek dwustronnej czynności prawnej, która zostaje podjęta i wywołuje skutek prawny z chwilą złożenia przez obie strony zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zakończenia stosunku pracy w określony sposób i w określonym terminie. Dlatego też złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest prawnie dopuszczalne, nawet w okresie niezdolności do wykonywania pracy. W takim wypadku stosunek pracy ustanie z dniem uzgodnionym z pracodawcą. W opisanej sytuacji doszło do rozwiązania umowy zgodnie z prawem, bowiem nawet jeżeli to pracodawca przedstawił do podpisu wniosek o rozwiązanie umowy, a pracownik go podpisał to tym samym wyraził na to zgodę. Nastąpiło zatem złożenie przez obie strony umowy o pracę zgodnych oświadczeń woli.

DODANO:
09/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie