PYTANIE: Czy rozwiązanie umowy o prace rzeczywiście nastąpiło, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można zwolnić pracownika nawet na własną prośbę?

Od 29 marca miałam zwolnienie lekarskie i skierowanie do szpitala. 30 marca poszłam do pracy zanieść zwolnienie, a szefowie podsunęli mi pismo o rozwiązaniu umowy o prace za porozumieniem stron z powodu spraw rodzinnych (czy kłopotów rodzinnych - nie pamiętam). Niestety podpisałam. Po szpitalu (2 tygodnie) miałam jeszcze miesiąc zwolnienia poszpitalnego. Czy rozwiązanie umowy o prace rzeczywiście nastąpiło, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego nie można zwolnić pracownika nawet na własną prośbę?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Według art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W wyroku z 17 listopada 1997 r. (I PKN 366/97; OSNAP 1998/17/505) Sąd Najwyższy wskazał, iż ochrona przewidziana w tym przepisie polega zatem na zakazie złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę w okresach wskazanych w tym przepisie, co oznacza, że zaskarżenie przez pracownika dokonanego w tych warunkach wypowiedzenia umowy o pracę (z naruszeniem art. 41 KP) powoduje ten skutek, że Sądy powinny uznać je za niezgodne z przepisami prawa pracy i orzec o roszczeniach z tego wynikających. Jednakże przepis art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy uprawnia strony umowy o pracę (pracownika i pracodawcę) do rozwiązania umowy wskutek dwustronnej czynności prawnej, która zostaje podjęta i wywołuje skutek prawny z chwilą złożenia przez obie strony zgodnych oświadczeń woli zmierzających do zakończenia stosunku pracy w określony sposób i w określonym terminie. Dlatego też złożenie przez pracownika wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest prawnie dopuszczalne, nawet w okresie niezdolności do wykonywania pracy. W takim wypadku stosunek pracy ustanie z dniem uzgodnionym z pracodawcą. W opisanej sytuacji doszło do rozwiązania umowy zgodnie z prawem, bowiem nawet jeżeli to pracodawca przedstawił do podpisu wniosek o rozwiązanie umowy, a pracownik go podpisał to tym samym wyraził na to zgodę. Nastąpiło zatem złożenie przez obie strony umowy o pracę zgodnych oświadczeń woli.

DODANO:
09/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie