Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Wniosek o przejście na emeryturę, urlop, a zwolnienie dyscyplinarne

Chciałbym uzyskać poradę na temat tego, czy pracownik, który złożył wniosek o emeryturę, a jednocześnie jest zawieszony w wykonywaniu obowiązków pracowniczych (i jest w trakcie wykorzystywania zaległego i bieżącego urlopu), może w takiej sytuacji, (gdy zajdą odpowiednie przesłanki i zadecyduje o tym przełożony) - otrzymać zwolnienie dyscyplinarne? Czy jest to w takiej sytuacji wykluczone? Czy w przypadku takiego wypowiedzenia dyscyplinarnego pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna, czy też taki rodzaj wypowiedzenia wyklucza wszelkie tego typu przywileje?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983 r. (I PRN 108/83), zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu, albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z dyspozycji art. 921 k.p. wynika, że odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi, jeżeli zaistnieją łącznie dwie okoliczności: - pracownik spełnia warunki uprawniające do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, - stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. W nawiązaniu zatem do powyższych uwag należy stwierdzić, iż niezbędnym warunkiem nabycia prawa do odprawy jest faktyczne ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką. Uzyskanie jedynie uprawnień do emerytury lub renty nie uprawnia jeszcze do odprawy emerytalno-rentowej. Warto przy tym pamiętać, że nie ma znaczenia sposób rozwiązania stosunku pracy oraz kto dokonuje takiego rozwiązania. Stosunek pracy może być rozwiązany w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Reasumując, z opisanych okoliczności wynika, że pracodawca mógł rozwiązać z Panem stosunek pracy bez wypowiedzenia lecz nie pozbawiło to Pana prawa do odprawy emerytalno-rentowej.

DODANO:
09/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie