PYTANIE: Pożyczenie telewizora a egzekucja sądowa

Pan X pożyczył od kolegi telewizor.Kolega spisał z nim umowę użyczenia.Niestety u pana X będzie prowadzona egzekucja komornicza.Czy okazanie takiej umowy wystarczy żeby komornik nie zajął tego telewizora w ramach prowadzonej egzekucji?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Niestety nie jest tak łatwo. Nie wystarczy przedstawić umowy użyczenia telewizora. Komornik zajmie rzeczy ruchome znajdujące się we władaniu dłużnika. Po zajęciu i wpisaniu telewizora do protokołu zajęcia właściciel telewizora powinien wytoczyć powództwo ekscydencyjne, o zwolnienie telewizora spod egzekucji (art. 841 kpc). Jeśli wykaże, że ma prawo do telewizora (przedstawi umowę użyczenia) - sąd zwolni telewizor spod zajęcia. Lepiej więc chyba odebrać wcześniej telewizor od Pana X, aby nie pozwolić na objęcie telewizora egzekucją przez komornika. Najlepiej oprzeć się na następującym przepisie kodeksu cywilnego: Art. 716. Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

DODANO:
26/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie