PYTANIE: Czy rolnik może wystąpić ze spółki wodnej? Jestem członkiem tzw. spółki wodnej i chciałbym z niej wystąpić, gdyż nie wywiązuje się zadowalająco ze swoich zadań. Poza tym za dużo to mnie kosztuje. Jakie czynności musze podjąć

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Spółka wodna nie jest spółką zarówno w rozumieniu prawa cywilnego, jak też prawa handlowego. Stanowi ona związek osób fizycznych lub prawnych tworzony dla wykonania, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych, uregulowany przez prawo wodne tak, w zakresie organizacji, jak i działalności. Spółka wodna jest zatem instytucją prawa wodnego o określonej strukturze organizacyjnej i o ściśle ustalonych przez to prawo celach działania. Przepisy prawa wodnego nie przewidują instytucji wystąpienia członka spółki wodnej, lecz pozostawiają tę kwestię w gestii wspólników, ponieważ w myśl art. 166 jednym z elementów statutu spółki powinna być regulacja dotycząca wykluczenia członków ze spółki. Uważam, że odpowiedź na pytanie jest taka, że każdy wspólnik może wystąpić ze spółki wodnej, jednakże szczegółowe postanowienia regulujące tą materię zapewne zostały zapisane w statucie spółki.

DODANO:
29/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie