PYTANIE: Jak napisać odwołanie od decyzji sądu.

Jak napisać odwołanie od decyzji sądu. Po 9 latach ZUS nie przyznał mi ponownie renty chorobowej i pierwszą sprawę w sądzie też przegrałem. Istotne jest też, że żaden lekarz nie chce wydać zaświadczenia o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia. Jak należy napisać i na co zwrócić uwagę pisząc odwołanie do sądu wyższej instacji.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Trudno mówić o konkretnych argumentach jakich musiałby Pan użyć składając apelację, bowiem nie znam treści uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Jednakże nie ulega wątpliwości, iż w tego typu sprawach apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 3) uzasadnienie zarzutów, 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. 6) w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Dla sądu istotne jest orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Dlatego też dobrze byłoby, gdyby uzyskał Pan takie orzeczenie od prywatnego lekarza (niezależnego od ZUS), w którym byłby wykaz Pana chorób (schorzeń). Wykazałby Pan w ten sposób, iż w rzeczywistości jest Pan niezdolny do pracy, wytykając lekarzom-orzecznikom ZUS, błędy w faktycznym ustaleniu schorzeń. Musi Pan wykazać, dlaczego jest niezdolny do pracy. Postara się Pan również ustosunkować do wszystkich argumentów użytych przez sąd w uzasadnieniu wyroku.

DODANO:
01/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.