PYTANIE: Jak napisać odwołanie od decyzji sądu.

Jak napisać odwołanie od decyzji sądu. Po 9 latach ZUS nie przyznał mi ponownie renty chorobowej i pierwszą sprawę w sądzie też przegrałem. Istotne jest też, że żaden lekarz nie chce wydać zaświadczenia o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia. Jak należy napisać i na co zwrócić uwagę pisząc odwołanie do sądu wyższej instacji.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Trudno mówić o konkretnych argumentach jakich musiałby Pan użyć składając apelację, bowiem nie znam treści uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji. Jednakże nie ulega wątpliwości, iż w tego typu sprawach apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, 2) zwięzłe przedstawienie zarzutów, 3) uzasadnienie zarzutów, 4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, 5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia. 6) w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Dla sądu istotne jest orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Dlatego też dobrze byłoby, gdyby uzyskał Pan takie orzeczenie od prywatnego lekarza (niezależnego od ZUS), w którym byłby wykaz Pana chorób (schorzeń). Wykazałby Pan w ten sposób, iż w rzeczywistości jest Pan niezdolny do pracy, wytykając lekarzom-orzecznikom ZUS, błędy w faktycznym ustaleniu schorzeń. Musi Pan wykazać, dlaczego jest niezdolny do pracy. Postara się Pan również ustosunkować do wszystkich argumentów użytych przez sąd w uzasadnieniu wyroku.

DODANO:
01/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie