PYTANIE: Waloryzacja kaucji

Czy PKP musi mi zwrócić zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową, którą wpłaciłem w 1980 roku? Mieszkanie wykupiłem na własność w 2000 roku i w związku z tym zwróciłem się o zwrot kaucji. Kwota jaką mi oferuje PKP jest śmieszna. JERZY z Grudziądza

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz.733 ze zm.) stanowi, że kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku, pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Z listu wnoszę, iż PKP nie uchyla się od zwrotu kaucji. Przedmiotem sporu jest natomiast jej wysokość. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 roku - sygn. akt III CZP 58/02, opubl. Prok. i Pr. 2003/3/36 - stwierdził, że powołany na wstępie przepis nie wyłącza stosowania art. 358(1) par. 3 kodeksu cywilnego w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku. W związku z powyższym, może pan domagać się waloryzacji należnej kaucji na drodze postępowania sądowego, w oparciu o art. 358(1) par. 3 kodeksu cywilnego, który określa, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociaż były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Gazeta Pomorska

DODANO:
19/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.