PYTANIE: Waloryzacja kaucji

Czy PKP musi mi zwrócić zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową, którą wpłaciłem w 1980 roku? Mieszkanie wykupiłem na własność w 2000 roku i w związku z tym zwróciłem się o zwrot kaucji. Kwota jaką mi oferuje PKP jest śmieszna. JERZY z Grudziądza

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz.733 ze zm.) stanowi, że kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku, pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Z listu wnoszę, iż PKP nie uchyla się od zwrotu kaucji. Przedmiotem sporu jest natomiast jej wysokość. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 września 2002 roku - sygn. akt III CZP 58/02, opubl. Prok. i Pr. 2003/3/36 - stwierdził, że powołany na wstępie przepis nie wyłącza stosowania art. 358(1) par. 3 kodeksu cywilnego w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku. W związku z powyższym, może pan domagać się waloryzacji należnej kaucji na drodze postępowania sądowego, w oparciu o art. 358(1) par. 3 kodeksu cywilnego, który określa, że w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociaż były ustalone w orzeczeniu lub umowie. Gazeta Pomorska

DODANO:
19/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie