PYTANIE: Przedłużenie zasiłku chorobowego

Niedługo upłynie czwarty miesiąc, jak jestem na zwolnieniu lekarskim. Co powinnam zrobić, jak okaże się, że po wyczerpaniu chorobowego jestem nadal niezdolna do pracy? - EWA z Szubina.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Niedługo upłynie czwarty miesiąc, jak jestem na zwolnieniu lekarskim. Co powinnam zrobić, jak okaże się, że po wyczerpaniu chorobowego jestem nadal niezdolna do pracy? - EWA z Szubina. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż 9 miesięcy. Gdy po upływie wskazanych okresów okaże się, że dana osoba jest nadal niezdolna do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy ulega przedłużeniu - nie dłużej jednak niż na dalsze 3 miesiące. O przedłużeniu orzeka na wniosek lekarza leczącego, lekarz orzecznik ZUS. Oceniając pani sytuację, nie później niż na 60 dni przed zakończeniem sześciomiesięcznego okresu zasiłkowego lekarz leczący panią powinien przeprowadzić badanie i ocenić, czy stan zdrowia: - rokuje odzyskanie zdolności do pracy przed zakończeniem okresu zasiłkowego, - uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o przedłużenie wypłaty zasiłku chorobowego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, - uzasadnia złożenie wniosku o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stosownie do wyników tej oceny lekarz leczący w razie zasadności wszczęcia postępowania o przedłużenie prawa do zasiłku chorobowego - informuje daną osobę o celowości niezwłocznego wystąpienia przez nią z odpowiednim wnioskiem o przedłużenie, a następnie w przedłożonym wniosku dokonuje odpowiedniego wpisu lub w razie zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do renty - wystawia zaświadczenie o stanie zdrowa, informując o potrzebie niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ustalenie prawa do renty. Podstawa prawna: - art.8 i 10 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz.636 ze zm.); - par.14 i 15 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 17 maja 1996 roku w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz.U. nr 63, poz.302 ze zm.). Gazeta Pomorska

DODANO:
27/07/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie