PYTANIE: Co zrobić w sytuacji, gdy egzekucja wobec dłużnika okazała się bezskuteczna i komornik umorzył postępowanie? Czy można taka sprawę podjąć na nowo i po jakim okresie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Egzekucja może przyjąć wiele postaci. Można np. prowadzić egzekucję z ruchomości, z nieruchomości, z rachunków bankowych, czy też np. z wynagrodzenia za pracę. Wszelkie sposoby jej prowadzenia wymienione są w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli jeden ze sposobów okazał się bezskuteczny, to zawsze można wystąpić do komornika z żądaniem przeprowadzenia egzekucji wg innego sposobu. Ma Pan także jeszcze jedno uprawnienie wynikające z art. 913 KPC Art. 913. § 1. Wierzyciel, który wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej wierzytelności, może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku, z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny". Aby udzielić Panu bardziej konkretnej odpowiedzi musiałbym znać więcej szczegółów dotyczących egzekwowanego świadczenia, jak i samej przeprowadzonej już egzekucji.

DODANO:
12/08/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.