PYTANIE: Co zrobić w sytuacji, gdy egzekucja wobec dłużnika okazała się bezskuteczna i komornik umorzył postępowanie? Czy można taka sprawę podjąć na nowo i po jakim okresie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Egzekucja może przyjąć wiele postaci. Można np. prowadzić egzekucję z ruchomości, z nieruchomości, z rachunków bankowych, czy też np. z wynagrodzenia za pracę. Wszelkie sposoby jej prowadzenia wymienione są w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli jeden ze sposobów okazał się bezskuteczny, to zawsze można wystąpić do komornika z żądaniem przeprowadzenia egzekucji wg innego sposobu. Ma Pan także jeszcze jedno uprawnienie wynikające z art. 913 KPC Art. 913. § 1. Wierzyciel, który wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej wierzytelności, może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku, z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny". Aby udzielić Panu bardziej konkretnej odpowiedzi musiałbym znać więcej szczegółów dotyczących egzekwowanego świadczenia, jak i samej przeprowadzonej już egzekucji.

DODANO:
12/08/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie