PYTANIE: Zakaz zbliżania się do rodziny

Siostra mojej narzeczonej została brutalnie zgwałcona i zamordowana, sprawca mieszka w tej samej miejscowości w odległości mniejszej niż 2 km. Czy istnieje możliwość wystąpienia o zakaz zbliżania się sprawcy do rodziny mojej narzeczonej a jeśli tak to jak powinno przebiegać postępowanie w tej sprawie. Do morderstwa doszło 10 lat temu. sprawca został skazany na 13 lat ale wyszedł na wolność miesiąc temu za dobre sprawowanie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nie wydaje się, aby była możliwość uzyskania takiego zakazu. Rozumiem, że sąd warunkowo zwolnił sprawcę z odbycia reszty kary. Zgodnie z kodeksem karnym: Art. 77. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Art. 80. § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. § 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2 (recydywa), okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. Art. 82. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia. Widać więc, że sąd, zwalniając warunkowo skazanego, uznaje, iż nie istnieje niebezpieczeństwo ponownego popełnienia przestępstwa przez skazanego i nie może nakładać na skazanego jakiś specjalnych wskazówek co do zachowania, np. zakazywać mu przebywania w określonych miejscach itp.

DODANO:
01/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie