PYTANIE: Gdzie moge się odwołać od wyroku w Sadzie Apelacyjnym? Czy możliwe jest zasadzenie alimentów dla byłej żony, w przypadku kiedy pracuje?

Gdzie mogę się odwołać od wyroku w Sadzie Apelacyjnym? Czy
ożliwe
jest
zasadzenie alimentów dla byłej żony, w przypadku kiedy
racuje?
Są zasadził alimenty na dziecko w wysokości 450 zł, a dla
ony
300zł. W tej
chwili zarabiam 2.600, ale za niecały m-c odchodzę na
meryturę i
moje dochody wynosić będą ok. 1.500. Mówiłem o tym, ale
ąd w ogóle
nie wziął
tego pod uwagę. Ponadto moja żona podjęła pracę(do tej
ory nie
pracowała).
Nie uważam, żeby znajdowała się w niedostatku, tym
ardziej, że
zamieniła
mieszkanie (z tego, które jej zostawiłem) na droższe. Sąd
rzekł o
mojej
wyłącznej winie. Uznał, że moi świadkowie nie są
iarygodni,
natomiast
wiarygodnym świadkiem jest przyjaciółka żony. Niemiało
ównież
znaczenia dla
sądu, że zapewniłem dziecku całe wakacje (kolonia, pobyt u
ojej
rodziny),
żona w ogóle się tym nie zainteresowała. W tym czasie
łaciłem
całość
alimentów. Proszę o ustosunkowanie się, czy mam jakieś
zanse na
zmianę
wyroku?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jedynym środkiem odwoławczym od wyroku sadu apelacyjnego, bez względu na rodzaj spraw i rodzaj postępowania, jest kasacja do Sądu Najwyższego. Niestety zgodnie z art. 3921 §2 pkt.1 kodeksu postępowania cywilnego kasacja nie przysługuje w sprawach o alimenty, czyli w opisanym w pytaniu przypadku. Wyrok sądu apelacyjnego jest więc prawomocny i podlega wykonaniu. Niemniej jednak gdy zmieni się sytuacja zobowiązanego (wraz z jego przejściem na emeryturę), to będzie mógł on złożyć w sądzie wniosek o zmniejszenie alimentów, uzasadniając go znacznym pogorszeniem się sytuacji majątkowej zobowiązanego do wpłacania alimentów. Tego typu wniosek powinien zostać uwzględniony przez sąd.

DODANO:
10/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie