PYTANIE: Zażalenie na koszty postępowania

Prosze pilnie o odpowiedź!!! Wniosłam skargę/zażalenie na koszty sądowe z tytułu podziału majątku. Sąd wniosek oddalił , ponieważ pismo złożyłam po terminie - odpowiedź z Sadu otrzymałam 10.09.2003r. Wniosłam skargę/zażalenie na koszty sądowe z tytułu podziału majątku. Sąd wniosek oddalił , ponieważ pismo złożyłam po terminie - odpowiedź z Sadu otrzymałam 10.09.2003r. Chcę złożyć wniosek o umorzenie kosztów. Czy moge to zrobić tuż po otrzymaniu wezwania do zapłaty? Do kogo składa sie taki wniosek ? na tym portalu znalazłam 2 adresy : do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny i do Prezesa Sadu Rejonowego. Który jest właściwy ? Prosze pilnie o odpowiedź.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zażalenie na rozstrzygnięcie sądu o kosztach postępowania składa się do sądu wyższej instancji nad tym, który wydał to rozstrzygnięcie. Jednakże podała Pani, że złożyła zażalenie za późno - przypuszczam więc, że sąd zażalenie odrzucił, a nie oddalił, jak Pani napisała. Oznacza to, że jeśli niewnioskowała Pani o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, to uprawomocniło się owo postanowienie o kosztach zawarte w orzeczeniu kończącym sprawę i już nic nie da się zrobić. Jeśli otrzymała Pani już wezwanie do uiszczenia kosztów, to nie pozostaje nic innego, jak je zapłacić. Nie przysługują już Pani na to żadne zwyczajne środki odwoławcze. Jedyne co pozostaje to możliwość skorzystania z możliwości, jakie przewiduje rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych. Należność Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz z tytułu grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być umorzona lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.

DODANO:
11/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie