PYTANIE: Czy można wstrzymać częściowo pensję pracownikowi, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków?

Czy można wstrzymać częściowo pensję pracownikowi, jeśli nie wykonuje on swoich obowiązków
racownik pracuje w dziale księgowości i ma zamiar zrezygnować. Ma miesięczny okres wypowiedzenia, ale w trakcie wypowiedzenia ma iść na zwolnienie lekarskie. Czy można mu obciąć lub wstrzymać pensję do momentu porobienia wszystkich zaległych spraw, gdyż może go nie być nawet już za kilka dni (zwolnienie lekarskie do końca) i w inny sposób nie będzie można od niego wyegzekwować zaległych prac? Proszę podać jak jest jakiś inny sposób
ie chcę żeby nowy pracownik musiał najpierw nadrabiać zaległości i wszystko prostować, zamiast rozpocząć pracę na bieżąco. Proszę o szybką odpowiedź.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy, wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń – podlega karze grzywny (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.). Może Pan jednak takiemu pracownikowi np. nie wypłacić premii uznaniowej. Nadto pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną (art. 114 k.p.). Reasumując, pracodawca nie może wstrzymać wypłaty wynagrodzenia za pracę

DODANO:
17/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie