PYTANIE: Czy wyrok taki jest ważny? Czy w związku z tym mam prawo apelować ?

Otrzymałem wyrok zaoczny za wykroczenie drogowe. Wyrok ten (podobnie jak wniosek o ukaranie) zawiera błąd w moim nazwisku. Zamiast litery "ś" jest litera "s", a zamiast "ł" jest "k". Ten błąd zmienia całkowicie nazwisko. Czy wyrok taki jest ważny? Czy w związku z tym mam prawo apelować ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Oczywiście ma Pan prawo złożyć apelację, bowiem art. 103 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje, że od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja. Jednak jeżeli jedynym zarzutem apelacyjnym byłby błąd w pisowni Pańskiego nazwiska, to odradzam, ponieważ sąd drugiej instancji z pewnością taką apelację odrzuci, a złożenie jej podwyższy tylko koszty, jakie związane są z postępowaniem i w efekcie będzie Pan musiał zapłacić więcej niż teraz.

DODANO:
22/09/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie