PYTANIE: Jak wygląda podział majątku ( mieszkanie własnościowe ) przy rozwodzie?

Jak wygląda podział majątku ( mieszkanie własnościowe ) przy rozwodzie? Od roku jesteśmy w separacji przy czym ja wychowuję dziecko i po rozwodzie dziecko również zostanie ze mną. Jaka część majątku należy się mojej żonie. Czy mogę odliczyć od części jej należnej, koszty związane z utrzymaniem dziecka i opłatami za mieszkanie oraz kredyt.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podział majątku może nastąpić po ustaniu wspólności majątkowej (w tym przypadku: po rozwodzie). Podział ten może nastąpić: na mocy umowy między małżonkami (ale sporządzonej po rozwodzie i pod warunkiem oczywiście, że istnieje po obu stronach chęć załatwienia sprawy w ten sposób), z tym że jeżeli do majątku wspólnego należy nieruchomość (tak jak w tym przypadku), umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego; w wyroku orzekającym rozwód (o ile jedno z małżonków złoży wniosek w tej kwestii i przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki tj. najczęściej w sytuacjach, kiedy nie ma między byłymi małżonkami niejasności co do składników i wartości majątku wspólnego; w postępowaniu przed sądem (ale już postępowaniu tzw. nieprocesowym ) już po rozwodzie. Jeżeli chodzi o mieszkanie własnościowe to domyślnie należy przyjąć, iż w tej sytuacji chodzi o to, iż żona nie mieszka już w tym mieszkaniu i nie będzie tu wchodziło w grę orzeczenie sposobu korzystania z mieszkania (tzn. że te pomieszczenia będzie zajmował mąż, a inne żona.... itp.), lecz o sytuacji, gdzie z mieszkania będzie korzystał jeden z małżonków. Kwestia ta może już być rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym. Sąd może bowiem w tym wyroku orzec o przyznaniu jednemu z małżonków mieszkania, ale na zgodny wniosek stron, a więc nie zajmuje się tą sprawą z urzędu, tylko trzeba złożyć wniosek i musi być zgoda obu stron. Jeżeli nie została ta sprawa rozstrzygnięta w wyroku rozwodowym, to pozostaje umowa (u notariusza) o podziale majątku, bądź wniosek do sądu o sądowy podział majątku, w którym zawrze Pan propozycje co dla kogo i żona będzie mogła się do tych propozycji ustosunkować składając odpowiedź. Najlepiej jeżeli oczywiście jest to możliwe, jak byłaby zgodność, co do podziału jakie składniki majątku komu przypadną, bo to oczywiście przyspiesza postępowanie i zmniejsza koszty (sądowe, w tym w razie niezgodności co do wartości poważniejszych składników majątku koszty biegłych i ewentualnych prawników). Jeżeli mieszkanie (jego wartość) będzie przewyższało wartość części majątku przypadającego żonie to będzie Pan musiał odpowiednio ﷓ spłacić żonę (można zaproponować raty i terminy tych rat). Wartość własnościowego prawa do lokalu określa się stosownie do cen rynkowych i co ważne w Pana przypadku od tej wartości odlicza się nie uiszczoną część kredytu. Należy pamiętać też, iż sąd powinien zawsze, orzekając o wspólnym mieszkaniu, uwzględniać przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza się wykonywanie władzy rodzicielskiej. Odnośnie części majątku, jaka należy się żonie, to odpowiedź na to pytanie przynosi przepis art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. ( a więc po ustaniu wspólności). § 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. § 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Do ustalenia nierównych udziałów potrzebne jest więc spełnienie dwóch przesłanek: - przyczyniania się w różnym stopniu, a więc osiąganych dochodów, ale również w kontekście sposobu ich wydatkowania (tzn. np.: może małżonek dużo więcej zarabiać, ale też lekkomyślnie wydawać pieniądze); - ważne powody, które uzasadniają nierówne udziały jest to pojęcie niedookreślone, nie ma jego definicji. Chodzi tu generalnie o sytuacje, w których równe udziały byłyby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, bo przykładowo małżonek nagannie postępował, w sposób rażący , złośliwy itp. nie przyczyniał się do majątku wspólnego. Nie może Pan odliczyć od części należnej małżonce: kosztów utrzymania dziecka, gdyż musi Pan formalnie mieć zasądzone te alimenty (najlepiej jak najszybciej - nawet przed rozwodem wnieść pozew o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie na czas trwania sprawy) i dopiero wtedy ewentualnie potrącić sobie część wierzytelności żony z wierzytelności o alimenty; opłat za mieszkanie gdyż jak można się domyśleć z opisywanej sytuacji wynika, iż żona nie korzysta z przedmiotowego mieszkania.

DODANO:
26/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie