PYTANIE: Proszę poradzić mi w jaki sposób mógłbym odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy? Mam prawomocny wyrok, komornik sądowy umożył ściągnięcie pieniędzy ze względu na brak możliwości.

Proszę poradzić mi w jaki sposób mógłbym odzyskać pieniądze od byłego pracodawcy? Mam prawomocny wyrok, komornik sądowy umorzył ściągnięcie pieniędzy ze względu na brak możliwości
racowałem w spółce z o.o. Było dwóch współwłaścicieli; pan M. i pani P. Po roku od uprawomocnienia się wyroku, dowiedziałem się o tym, że pan M. jest likwidatorem spółki. Skoro likwidacja firmy, to chyba powinni być zaspokojeni wszyscy wierzyciele? Wiedział on, że wyrok się uprawomocnił. W chwili obecnej firma, która była zarejestrowana pod adresem zamieszkania pana M. prawdopodobnie nie istnieje, a na pewno nie ma żadnego majątku - wg relacji komornika. Komornik powoływał się również na rozdzielność majątkową z żoną pana M, dokonaną po uprawomocnieniu się wyroku. Nie mam możliwości dotarcia do drugiego współwłaściciela - pani P.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Z treści Pana listu wynika, ze egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Wobec tego może Pan zgodnie z art. 299 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) pozwać o zapłatę zaległego wynagrodzenia członków zarządu danej spółki (nie mylić ze wspólnikami spółki z o.o.). Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, a zatem wierzyciel może żądać w całości lub w części należności od wszystkich członków zarządu łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Dane osobowe członków zarządu można uzyskać z odpisu Rejestru Handlowego (RHB nr ...) lub Krajowego Rejestry Sądowego (KRS nr ...). Jeżeli dane te byłyby nieaktualne, wówczas nowe można uzyskać z Urzędu Miasta lub gminy danej miejscowości albo Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Jeżeli uzyskałby Pan wyrok przeciwko członkom zarządu, a Ci zbyliby swój majątek na rzecz osób trzecich stając się niewypłacalnymi, wówczas może Pan na mocy art. 527 Kodeksu cywilnego wystąpić z powództwem o uznanie takiej czynności za bezskuteczną. Zwracam jednakże uwagę, iż członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody (art. 299 § 2 k.s.h.).

DODANO:
01/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.