PYTANIE: Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia OC

Czy muszę zapłacić PZU 328 zł, pomimo iż nie skorzystałam z ubezpieczenia? Co mam im odpisać i jak się bronić? dot. Składki OC w PZU. Ponad rok temu dzwoniłam do PZU, że nie będę kontynuować ubezpieczenia. Minęło ponad rok, umowę (już drugą) mam zawartą z inną firmą ubezp. a PZU przysyła mi wezwania przedsądowe do zapłaty, powołując się na Rozp. Min. Fin. z dn. 24.03.00, gdzie wyraźnie jest napisane, że nawet jeśli nie złoży się pisemnej rezygnacji, a nie zapłaci się to umowa jest nieważna, PZU zaś nie przyjmuje innej rezygnacji niż pisemnej. Przy podpisywaniu umowy oczywiście nigdy nie mówią, że trzeba m-c wcześniej zrezygnować na piśmie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Zgodnie z paragrafem 7 przytoczonego rozporządzenia: § 7. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta kolejna umowa na okres następnych 12 miesięcy. 2. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. 3. W przypadku określonym w ust. 2 odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała niezapłacona w całości składka. 4. Pomimo braku pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli zakładowi ubezpieczeń cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC. W Pani przypadku składka za rok poprzedzający została w pełni opłacona, więc umowa automatycznie uległa przedłużeniu, więc powinna Pani opłacić składkę za ubiegły rok. Nie może Pani twierdzić, że nie korzystała z ubezpieczenia, skoro zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej przez ten okres, więc składka się należy. Nie tylko PZU nie uznaje wypowiedzeń umowy ustnych, gdyż wymóg formy pisemnej wynika wprost z zacytowanych przepisów prawa i takie zasady stosują wszystkie zakłady ubezpieczeń. PZU ma więc całkowicie rację uważając, że umowa uległa przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, może więc zasadnie żądać składki za ten okres. Jeśli chodzi o obronę przed roszczeniami PZU to niewiele można doradzić, skoro może ono skierować sprawę do sądu i mając całkowicie rację uzyska korzystny dla siebie wyrok. Jedyne co mogę doradzić to zapłacić aby nie zwiększać kosztów postępowania, którymi będzie Pani obciążona w razie skierowania sprawy do sądu i uzyskania niekorzystnego dla siebie wyniku.

DODANO:
06/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.