Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej - osoba która składa wniosek do komornika czy osoba, od której mają zostać wyegzekwowane należności?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasadą jest, że koszty egzekucji komorniczej pokrywa dłużnik, koszty te pokrywane są z opłat komorniczych. Wyjątkowo część kosztów egzekucji ponosi wierzyciel: 1) w razie podjęcia czynności przez komornika, na żądanie wierzyciela, poza rewirem komornika (wierzyciel wpłaca zaliczkę na poczet tych czynności, a obejmują one takie koszty jak: diety, zwrot za przejazdy, koszty noclegu) – art. 8 pkt. 6 i 7 Ustawy o komornikach 2) wydatki w trakcie egzekucji takie jak: należności biegłych, koszty ogłoszeń prasowych, należności osób wezwanych do udziału w czynnościach, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym – art. 39§1 i 2 – na pokrycie tych kosztów komornik może żądać zaliczki, uzależniając od jej wpłacenia podjęcia czynności.

DODANO:
28/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie