PYTANIE: Kto ponosi koszty egzekucji komorniczej - osoba która składa wniosek do komornika czy osoba, od której mają zostać wyegzekwowane należności?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zasadą jest, że koszty egzekucji komorniczej pokrywa dłużnik, koszty te pokrywane są z opłat komorniczych. Wyjątkowo część kosztów egzekucji ponosi wierzyciel: 1) w razie podjęcia czynności przez komornika, na żądanie wierzyciela, poza rewirem komornika (wierzyciel wpłaca zaliczkę na poczet tych czynności, a obejmują one takie koszty jak: diety, zwrot za przejazdy, koszty noclegu) – art. 8 pkt. 6 i 7 Ustawy o komornikach 2) wydatki w trakcie egzekucji takie jak: należności biegłych, koszty ogłoszeń prasowych, należności osób wezwanych do udziału w czynnościach, koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym – art. 39§1 i 2 – na pokrycie tych kosztów komornik może żądać zaliczki, uzależniając od jej wpłacenia podjęcia czynności.

DODANO:
28/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie