Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Proszę o odpowiedź na pytanie co grozi kobiecie za usunięcie ciąży, i np: mężczyźnie który chce dać pieniądze na ten cel to znaczy ojciec tego dziecka.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Art. 152. & 1. kk „Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” & 2. „Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.” & 3. „Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” Kobiecie nie grozi żadna kara za usunięcie ciąży. Konsekwencje karne ponosi lekarz i ewentualnie osoby udzielające pomocy w przerwaniu ciąży. Warunkiem odpowiedzialności karnej za przerwanie ciąży, jest dokonanie tego wbrew ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 roku. Warunki przerywania ciąży zostały określone w art. 4a wspomnianej ustawy. Zgodnie z tym przepisem przerwania ciąży może dokonać tylko lekarz gdy: 1.Ciąża stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia kobiety ciężarnej, 2.Badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, 3.Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, (np. gwałt, kazirodztwo itp.) Ustawa precyzuje dalej w jakim czasie od momentu poczęcia może nastąpić przerwanie ciąży. W przypadku pnkt. 1 i 2 przerwanie ciąży jest dozwolone do chwili osiągnięcia przez płód zdolności samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. W przypadku pnkt. 3, jeżeli od chwili poczęcia nie upłynęło 12 tygodni. Jeżeli, ciąża zostanie usunięta w sytuacji, gdy nie zachodzą przyczyny jej usunięcia uchylające karalność tego czynu, to zarówno lekarz jak i osoba udzielająca pomocy w usunięciu ciąży popełniają przestępstwo. Przestępstwo zostanie również popełnione, jeżeli mimo zajścia przesłanki uchylającej karalność czynu nastąpi usunięcie ciąży po upłynięciu terminu, w którym można było tego dokonać np. terminu 12 tygodniowego albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną ojca dziecka, przekazującego na ten cel pieniądze, to ponosi on odpowiedzialność z art. 152&2 kk, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Jego odpowiedzialność, podobnie, jak lekarza podlega obostrzeniu w przypadku gdy zabieg zostanie dokonany po upłynięciu terminu przewidzianego w ustawie na legalne dokonanie zabiegu (12 tygodni albo gdy płód osiągnie zdolność samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej). Grozi im wówczas kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

DODANO:
30/10/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie