PYTANIE: Czy w 2011 roku, gdy skończę 60 lat, będę mogła przeliczyć emeryturę?

Jestem nauczycielką. Pracowałam w szkole 35 lat i w 2007 roku, mając 56 lat przeszłam na emeryturę. Od tej pory pracuję na część etatu, płacę składki emerytalne. W lutym 2010 r. będę miała przepracowanych 30 miesięcy na emeryturze. Czy w 2011 roku, gdy skończę 60 lat, będę mogła przeliczyć emeryturę?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie przewidują przeliczania emerytury z tytułu przepracowania po jej przyznaniu 30 miesięcy. Skutek pozostawania w ubezpieczeniu przez co najmniej 30 miesięcy po przyznaniu emerytury dotyczy sposobu obliczania emerytury nowo przyznanej. Osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., która pobrała wcześniejszą emeryturę, po osiągnięciu wieku 60 lat w przypadku kobiet, może uzyskać emeryturę na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej. Wysokość tej emerytury ustala się na nowych zasadach, wynikających z art. 26 wymienionej ustawy. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi, zgodnie z art. 25 ustawy, zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego oraz zwaloryzowany kapitał początkowy. Przy ustalaniu emerytury wg nowych zasad nie jest obliczana część socjalna świadczenia. Źródło: ZUS dla ciebie 10/2009

DODANO:
28/10/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie