PYTANIE: Jak mam napisać wypowiedzenie mojej umowy o pracę zawartej na czas określony?

Obecnie przebywam na L 4, ale chciałabym wysłać wypowiedzenie z pracy. Umowę mam na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Mam problem, ponieważ nie wiem jak liczy się ten okres wypowiedzenia np: jeżeli wypowiem z dniem 06.11.09 to czy umowa rozwiąże się z dniem 21.11.09 ? Jak to napisać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Za wypowiedzeniem może być rozwiązana każda terminowa umowa o pracę zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i mająca w swojej treści klauzulę dopuszczającą wcześniejsze jej rozwiązanie przez pracownika lub pracodawcę za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.) . Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( np. zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny ). Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli pracownika. W związku z tym nie jest tutaj wymagana zgoda pracodawcy. W świetle art. 61 par. 1 zd. 1 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. oświadczenie woli , które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, ze mogła zapoznać się z jego treścią. Chwila złożenia wypowiedzenia jest to dzień, kiedy adresat wypowiedzenia mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenia stosunku pracy pracownik nie musi składać osobiście . Może wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku chwilą złożenia wypowiedzenia będzie data odbioru przesyłki pocztowej przez pracodawcę. Z dyspozycji zawartej w art. 30 par. 2[1] K.p. wynika, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się „(…) odpowiednio w sobotę” . W sytuacji podanej w pytaniu, jeżeli pismo wypowiadające umowę o pracę wyśle Pani 6 lub 7 listopada, wówczas 2- tygodniowy okres wypowiedzenia rozpocznie się od niedzieli 15 listopada. Zakończy się za dwa tygodnie w sobotę 28 listopada br. Tak samo będzie w sytuacji, gdyby Pani złożyła swoje wypowiedzenie w siedzibie pracodawcy np. w następnym tygodniu. Pracodawca zawsze musi mieć dany czas na zapoznanie się z treścią pisma. Co istotne, okres wypowiedzenia nie może nigdy kończyć się w innym dniu niż sobota. Podaję przykładowy wzór pisma: 1) w lewym górnym rogu pisma piszemy swoje imię, nazwisko, swój nr ewidencyjny oraz wydział; 2) w prawym rogu pisma umieszczamy datę np. Kraków, 2009-11- 06; 3) na środku piszemy nazwę i adres pracodawcy; 4) wskazujemy treść pisma: Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę zawartej na czas określony Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. z dniem ……... listopada 2009 r. rozwiązuję moją umowę o pracę na czas określony zawartą dnia …………………….. z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który wynika z klauzuli zawartej w treści niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia mojej umowy o pracę nastąpi w dniu …………listopada 2009 r. 5) pismo należy czytelnie podpisać. W przypadku , gdy wypowiedzenie składane jest osobiście do działu kadr, można wtedy poprosić o potwierdzenie jego kopii. Jeżeli wysyłamy pismo za pośrednictwem poczty , kopię można sporządzić i zachować dla siebie. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.; - art. 30 par. 2[1] K.p.; - art. 300 K.p.; - art.61 par. 1 zd. 1 K.c. Stan prawny na 6 listopada 2009 r. WK

DODANO:
06/11/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.