PYTANIE: Jak mam napisać wypowiedzenie mojej umowy o pracę zawartej na czas określony?

Obecnie przebywam na L 4, ale chciałabym wysłać wypowiedzenie z pracy. Umowę mam na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Mam problem, ponieważ nie wiem jak liczy się ten okres wypowiedzenia np: jeżeli wypowiem z dniem 06.11.09 to czy umowa rozwiąże się z dniem 21.11.09 ? Jak to napisać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Za wypowiedzeniem może być rozwiązana każda terminowa umowa o pracę zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i mająca w swojej treści klauzulę dopuszczającą wcześniejsze jej rozwiązanie przez pracownika lub pracodawcę za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 K.p.) . Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( np. zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny ). Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli pracownika. W związku z tym nie jest tutaj wymagana zgoda pracodawcy. W świetle art. 61 par. 1 zd. 1 K.c. w powiązaniu z art. 300 K.p. oświadczenie woli , które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, ze mogła zapoznać się z jego treścią. Chwila złożenia wypowiedzenia jest to dzień, kiedy adresat wypowiedzenia mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenia stosunku pracy pracownik nie musi składać osobiście . Może wysłać je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W tym przypadku chwilą złożenia wypowiedzenia będzie data odbioru przesyłki pocztowej przez pracodawcę. Z dyspozycji zawartej w art. 30 par. 2[1] K.p. wynika, że okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się „(…) odpowiednio w sobotę” . W sytuacji podanej w pytaniu, jeżeli pismo wypowiadające umowę o pracę wyśle Pani 6 lub 7 listopada, wówczas 2- tygodniowy okres wypowiedzenia rozpocznie się od niedzieli 15 listopada. Zakończy się za dwa tygodnie w sobotę 28 listopada br. Tak samo będzie w sytuacji, gdyby Pani złożyła swoje wypowiedzenie w siedzibie pracodawcy np. w następnym tygodniu. Pracodawca zawsze musi mieć dany czas na zapoznanie się z treścią pisma. Co istotne, okres wypowiedzenia nie może nigdy kończyć się w innym dniu niż sobota. Podaję przykładowy wzór pisma: 1) w lewym górnym rogu pisma piszemy swoje imię, nazwisko, swój nr ewidencyjny oraz wydział; 2) w prawym rogu pisma umieszczamy datę np. Kraków, 2009-11- 06; 3) na środku piszemy nazwę i adres pracodawcy; 4) wskazujemy treść pisma: Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę zawartej na czas określony Na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 K.p. z dniem ……... listopada 2009 r. rozwiązuję moją umowę o pracę na czas określony zawartą dnia …………………….. z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który wynika z klauzuli zawartej w treści niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia mojej umowy o pracę nastąpi w dniu …………listopada 2009 r. 5) pismo należy czytelnie podpisać. W przypadku , gdy wypowiedzenie składane jest osobiście do działu kadr, można wtedy poprosić o potwierdzenie jego kopii. Jeżeli wysyłamy pismo za pośrednictwem poczty , kopię można sporządzić i zachować dla siebie. Podstawa prawna: - art. 30 par. 1 pkt 2 K.p.; - art. 30 par. 2[1] K.p.; - art. 300 K.p.; - art.61 par. 1 zd. 1 K.c. Stan prawny na 6 listopada 2009 r. WK

DODANO:
06/11/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie