PYTANIE: Czy mogę starać się o adwokata z urzędu w sprawie o eksmisje?

Jeżeli jestem osobą bezdomną i zamieszkuję w Stowarzyszeniu dla ludzi bezdomnych które nie jest właścicielem budynku w których mieszkam , a właściciele ziemscy tego domu nie zapewniają mi lokalu zastępczego, sąd przysłał mi wezwanie na sprawę o wydanie nieruchomości jako pozwanemu. Czy przysługuje mi prawo do adwokata z urzędu i jak mam napisać takie pismo do sądu ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jako strona postępowania może Pan wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z kosztów i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Zwolnienie z kosztów przysługuje jeśli strona nie jest w stanie pokryć kosztów procesu bez uszczerbku dla utrzymanie swojego i rodziny. Jeśli chodzi o adwokata, to zostanie on ustanowiony, jeśli sąd uzna jego udział za potrzebny w sprawie. W orzecznictwie i komentarzach do kodeksu postępowania cywilnego wskazuje się, że taka potrzeba ustanowienia pełnomocnika występuje jeśli strona jest nieporadna (np. jeśli jest chora lub w podeszłym wieku), nie umie formułować swoich żądań, twierdzeń czy wniosków dowodowych, albo jeśli sprawa jest skomplikowana. Może się okazać, że sąd zwolni Pana z koszów, ale nie przydzieli pełnomocnika z urzędu. Przysługuje oczywiście zawsze możliwość złożenia zażalenie do sądu okręgowego – odpowiednie pouczenie powinno znaleźć się w postanowieniu sądu. Złożenie zażalenia przedłuży całe postępowanie, ponieważ w zasadzie sąd nie powinien podejmować żadnych czynności dotyczących istoty sporu - jeśli nie wiadomo czy stronie przysługuje pełnomocnik czy nie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. (sygn. akt II CSK 51/06) „Jednym z przypadków nieważności postępowania jest sytuacja, w której sąd mimo spełnienia określonych warunków przez wnioskującego nie przyzna mu pomocy fachowego pomocnika z urzędu”. Do wniosku trzeba dołączyć formularz oświadczenia o stanie majątku. Wzór takiego wniosku jest dostępny w dziale Wzory Pism pod adresami: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-i-ustanowienie-pelnomocnika-z-urzedu,108.html   http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych,105.html   http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/wniosek-o-zwolnienie-z-kosztow-sadowych-skladany-przed-wniesieniem-pozwu,107.html Do wniosku trzeba dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym. Formularz dostępny jest w naszym serwisie: http://poradaprawna.pl/wzory_pism/pobierz/formularz-oswiadczenia-majatkowego,97.html oraz w sądach i na stronie ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: http://www.ms.gov.pl/sprawy_cywilne/koszty_sadowe_wzor_oswiadczenia.rtf   JM

DODANO:
05/03/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie