PYTANIE: Jak sformułować pozew o odszkodowanie

W piątek odbyła się sprawa sądowa odnośnie przyznania wyższego odszkodowania przeciwko PZU. Sad oddalił mój pozew, ponieważ źle go sformułowałem. Chodzi o to że ja zarówno na rozprawie sądowej jak i w pozwie napisałem że chce aby Sąd ustalił wyższy procentowy uszczerbek na zdrowiu z 20% na 50%. Prowadzący sędzia oznajmił że Sądy nie zajmują się ustalaniem procentów lecz zasądzeniem określonej sumy pieniędzy oda poszkodowanego. Co mam w tej sytuacji zrobić. Czy od nowa pisać pozew, czy też wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i poprawić w pozwie swoje błędy. Proszę o pomoc.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Sąd orzeka o wysokości odszkodowania czy zadośćuczynienia – kwestia procentowego uszczerbku na zdrowiu ma charakter wtórny, a poza tym w niektórych sądach przyjęta jest praktyka, iż procentowy uszczerbek na zdrowiu nie może być w ogólne brany pod uwagę przy ustalaniu odszkodowania, bo w ustawa niczego takiego nie przewiduje. Inne sądy z kolei nie chcą wydawać orzeczenia, jeśli biegły sądowy wydając opinię nie określi wysokości procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ustanie wysokość zadośćuczynienia jest postawione ocenie sędziego. Moim zdaniem należałby wnieść nowy pozew i sformułować w tym pozwie wniosek w ten sposób: „Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty ……… zł (słownie: …………złotych) tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, która spowodowana była wypadkiem komunikacyjnym w dnia 21 marca 2008 r.”. Dalej należy wskazać, dowody jakie mają być przeprowadzone np. „Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu niniejszego pozwu, w tym w szczególności z: a) akt likwidacyjnych prowadzonych przez pozwanego dla przedmiotowej szkody pod numerem ………….. i w tym celu wnoszę o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia tych akt stosownie do art. 248 § 1 KPC oraz art. 187 § 2 pkt 3 KPC pod rygorem negatywnych dla pozwanego skutków prawnych; b) przesłuchania powoda w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień poszkodowanego pozostających w związku przyczynowym z wypadkiem oraz trwałości następstw tego wypadku (adres powoda…….); c) przesłuchania jako świadka żony powoda Pani ……….. w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień poszkodowanego pozostających w związku przyczynowym z wypadkiem oraz trwałości następstw tego wypadku (adres świadka ……………); d) z opinii biegłego z dziedziny medycyny w celu ustalenia rodzaju, zakresu i czasu trwania cierpień pozostających w związku przyczynowym z udziałem poszkodowanego w wypadku z dnia 21 marca 2008 r. oraz mogących pojawić się w przyszłości ewentualnych tego następstw; wnoszę o sporządzenie opinii przez biegłych w szczególności z dziedziny ortopedii, neurologii, chirurgii oraz innych specjalności stosownie do ustaleń powołanych biegłych sądowych, wnoszę również o określenie przez biegłych procentowego trwałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez poszkodowanego wskutek wypadku; e) wystąpienie do placówek medycznych o przesłanie pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia powódki oraz o przeprowadzenie dowodów z tych dokumentów, w tym zwłaszcza: - Szpital Wojewódzki w ……………..; - Przychodnia Lekarska …………………" JM

DODANO:
02/02/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.