PYTANIE: Czy pracodawca może mnie zwolnić za to, że komornik zajął moje wynagrodzenie ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pracodawca nie może zwolnić pracownika za to, że z jego wynagrodzenia musi potrącać co miesiąc określoną kwotę na mocy tytułu wykonawczego. Nie jest to żadna przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy, która miałaby umocowanie w przepisach prawa pracy. Na podstawie art. 87 par. 1 pkt 2 K.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą być potrącane należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych. Są to koszty ponoszone przez pracownika a nie pracodawcę. Ewentualną przyczyną która uzasadniałaby wypowiedzenie umowy o pracę mogłaby być sytuacja kiedy to pracownik został skazany prawomocnym wyrokiem za defraudację mienia poprzedniego pracodawcy a informacja ta została przez niego zatajona. Wypowiedzenie umowy w takim przypadku byłoby możliwe gdyby pracownik wykonywał pracę związaną np: z obrotem gotówką itd. WK

DODANO:
19/11/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie