PYTANIE: Czy urlop okolicznościowy z tytułu mojego ślubu mogę wykorzystać w terminie póżniejszym?

W miesiącu czerwcu przebywałem na 2 tygodniowym urlopie wypoczynkowym. W tym czasie ożeniłem się więc z tego tytułu przysługiwał mi urlop okolicznościowy, ja jednak nie poinformowałem o tym pracodawcy. Mam pytanie: Czy urlop okolicznościowy jest ważny ( w moim przypadku) tylko na okoliczność ślubu, czy mam prawo wykorzystać go w innym, dogodnym dla mnie terminie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Problematyka urlopów okolicznościowych została uregulowana w par. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281). Na podstawie par. 15 ww. rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni – w razie ślubu pracownika. Ustawodawca w tym rozporządzeniu nie określa terminów udzielenia „urlopu okolicznościowego”. Przyjmuje się jednak, że jest to zwolnienie od pracy do wykorzystania w związku z zaistniałą "okolicznoscią". W mojej ocenie termin trzymiesięczny nie pozwala pracodawcy na udzielenie urlopu okolicznościowego z okazji ślubu pracownika ponieważ trudno będzie wykazać pracownikowi bezpośredni związek tego zwolnienia od pracy a jego ślubem. WK

DODANO:
02/10/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie