PYTANIE: Czy umowa-zlecenie i umowa o dzieło są wliczane do lat pracy ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Okresami składkowymi podlegającymi zaliczeniu przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń są między innymi okresy ubezpieczenia, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych – tak mówi art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem do okresów składkowych zalicza się również pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Wobec tego okresy pracy na podstawie umowy-zlecenia, od których odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą wliczone do lat pracy przy ustalaniu uprawnień emerytalnych. Natomiast okresy pracy na podstawie umowy o dzieło nie podlegają zaliczeniu do lat pracy przy ustalaniu prawa do świadczeń. Źródło: ZUS

DODANO:
02/04/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie