PYTANIE: Jak odwołać się od mandatu policji do sądu?

Wczoraj otrzymałem mandat za naruszenie zasad ruchu drogowego. Przyjąłem mandat, bo policjant przestraszył mnie, że jak spraw trafi do sądu, to grzywna może być znaczenie większa. W domu przemyślałem całą sytuacją, przejrzałem przepisy o ruchu drogowym i uważam, iż nie popełniłem żadnego wykroczenia. W jaki sposób odwołać się od mandatu?

 

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Kwestię tę reguluje art. 101 kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń, który przewiduje możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Zgodnie z tym przepisem  mandat karny, który jest prawomocny, podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie, a więc za takie zachowanie, które nie wypełnia znamion wykroczenia. Uchylenie mandatu może nastąpić na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu, tj. od zapłacenia mandatu gotówkowego lub zaocznego albo od daty przyjęcia mandatu kredytowanego. Jeśli ten termin minie to uprawnienie do wniesienia „odwołania” wygaśnie. Termin ten nie może być przywrócony. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy (sąd grodzki), na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu sąd orzeka na posiedzeniu, przy czym przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu albo przedstawiciel tego organu oraz ewentualnie ujawniony pokrzywdzony. Trzeba zatem wysłać do sądu rejonowego (wydział grodzki) wniosek o uchylenie mandatu. Trzeba określić kiedy i jaki mandat został wydany, przez kogo. Trzeba też napisać, że wnosi Pan o uchylenie tego mandaty, a także wyjaśnić, dlaczego uważa Pan, iż nałożenie mandatu za bezprawne Trzeba wyjaśnić dlaczego nie zgadza się Pan oceną policji, dlaczego uważa Pan, iż nie doszło do popełnienia wykroczenia. JM

DODANO:
05/05/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie