PYTANIE: Opodatkowanie sprzedaży odziedziczonego mieszkania

Jestem współwłaścicielem (w części 1/4) mieszkania spółdzielczego własnościowego. Drugim współwłaścicielem jest moja Mama ( w części 3/4). Mieszkanie to nabyłyśmy w drodze spadku (decyzją Sądu w 2009 roku) po moim zmarłym w styczniu 2008 roku Tacie. Wcześniej mieszkanie to należało do moich Rodziców (wspólnota majątkowa). Moja Mama jest osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną (choroba Alzheimera) i przebywa w domu opieki. Ja jestem jej prawnym opiekunem. Otrzymałam już sądowne pozwolenie na sprzedaż tego mieszkania. Moje pytanie dotyczy tego, czy będę musiała zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i od jakiej kwoty? Dodam, że moja Mama jest nadal zameldowana w tym lokalu. Ja byłam tam zameldowana do 2003 roku. Po uprawomocnieniu się decyzji Sądu o nabyciu spadku w odpowiednim czasie został powiadomiony o tym właściwy Urząd Skarbowy. Czy jest możliwość zwolnienia z obowiązku zapłacenia podatku? Proszę o poradę.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W mojej ocenie konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego, z tym że nie od całej wartości mieszkania, ale tylko do sprzedaży Pani udziału w prawie własności tj. ¼.   Generalnie dochód ze zbycia nieruchomości (lub udziału w prawie własności) podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Wówczas, zgodnie z art. 30e ust. 1 updof podatnicy muszą zapłacić 19 proc. podstawy obliczenia podatku.   Nie wiemy, kiedy Pani rodzice kupili mieszkanie, ale przypuszczam, że mieszkanie   było kupione dosyć dawno skoro jeszcze w 2003 roku była Pani w nim zameldowana. W przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że żona zmarłego ½ udziału własności uzyskała już przed 5 laty - w tym zakresie jej prawo do połowy mieszkania wiąże się z istnieniem wspólności majątkowej. Dodatkowe ¼ udziału matka uzyskała w 2008 r. Również Pani uzyskała wówczas taki udział. Podatek należałby zapłacić od tych udziałów, które nabyliście Państwo z chwilą  śmierci ojca. W przypadku matki można powołać się jeszcze na ulgę meldunkową, co oznaczałby, że również od sprzedaży tego udziału, który nabyła na skutek dziedziczenia nie trzeba byłoby płacić podatku. Skoro bowiem ten udział nabyty został w roku 2008, to obowiązywała jeszcze tzw. ulga meldunkowa  (ówczesny art. 21 ust. 1 pkt 126 updof). Ulga ta została zniesiona ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. „o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U.08.209.1316), ale  w art.  8 ust.1 tej ustawy nowelizującej przepisy podatkowe stwierdzono, że „Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.” Z opisu sprawy wynika, że nabyliście Państwo (Pani i żona zmarłego) spadek w 2008 r. Orzeczenie sądu z 2009 r. o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 kodeksu cywilnego) i ma znaczenie jedynie deklaratoryjne. O nabyciu prawa decyduje chwila śmierci spadkodawcy.  To oznacza, że w stosunku do matki ulga meldunkowa nadal obowiązują. Obowiązujące wtedy przepisy przewidywały, że wolne są do podatku przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a)  budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b)  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d)  prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.   Pani nie może  powoływać na ulgę meldunkową, bo w 2008 r. nie była Pani zameldowana w mieszkaniu. Zatem od sprzedaży Pani udziału ¼ w prawie własności trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. Natomiast sprzedaż udziałów matki będzie zwolniona od podatku.   Zachęcam do zapoznania się z artykułami :  - „Podatki od sprzedaży mieszkań w 2010r.” zamieszczonym na stronie http://www.rdc.pl/index.php?/pol/artykuly__1/warto_wiedziec/podatki_od_sprzedazy_mieszkan_w_2010_r  oraz - „Jaki podatek trzeba zapłacić przy sprzedaży nieruchomości” zamieszczonym na stronie http://www.rp.pl/artykul/416982_Jaki_podatek_trzeba_zaplacic_przy_sprzedazy_nieruchomosci.html   Zaznaczam, że zgodnie z regulaminem w zasadzie nie udzielamy informacji na temat podatków, rachunkowości, księgowości itp. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do skorzystania z prowadzonej przez Ministerstwo Finansów Krajowej Informacja Podatkowa - pod numerami 0-801 055-055 oraz 022 330 03 30 (dla sieci komórkowych). Konsultacje poprzez infolinię podatkową są darmowe – płaci się wyłączenie telekomunikacji za połączenie.   JM  

DODANO:
20/05/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie