PYTANIE: Czy osoba fizyczna może być pracodawcą ?

Lekarz prowadzi   działalność  gospodarczą. Posiada  jednoosobową  firmę   dentystyczną.   Chce  zatrudnić do pomocy   młodą   lekarkę   - stomatologa  na  umowę o pracę  pół  etatu  w  swojej  firmie.  Czy może ją   zatrudnić?  Jak  to wygląda  w świetle  przepisów   Kodeksu  pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W sytuacji  przedstawionej  w pytaniu  zastosowanie  znajduje  przepis   art. 3 K.p.  zawierający  w  swojej treści  definicje pracodawcy. Z  artykułu tego wynika, że  pracodawcą może  być  jednostka  organizacyjna  zatrudniająca  pracowników jak  również  osoba   fizyczna.  Potwierdza  to  wyrok Sądu  Najwyższego   z dnia  14 marca  2001 r. , II  UKN 274/00 (OSNP  2002, nr 21, poz.  533) : „ Osoba  fizyczna  może  być  pracodawcą (art. 3  KP), również  gdy  świadczona   na  jej  rzecz   praca  pozostaje  w  związku  z prowadzoną przez nią  działalnością    gospodarczą”. W uzasadnieniu  Sąd   podał: „(...)  Brak jest podstaw   do ograniczenia  pojęcia pracodawcy  będącego osobą   fizyczną  jedynie do tych osób, które nie prowadzą  działalności gospodarczej, a  równocześnie  rozszerzenia   pojęcia  jednostki organizacyjnej   jako pracodawcy   na  każdego  rodzaju  działalność  gospodarczą prowadzoną przez osobę  fizyczną.  Posługiwanie się nazwą   firmy  przy zawieraniu umowy  o pracę z pracownikiem jest bez  znaczenia  prawnego” („Zbiory  Orzecznictwa Becka”,  Prawo  pracy Orzecznictwo ,   Warszawa 2009, s. 6). Lekarz  prowadzący  swoją   działalność  gospodarczą  może  zatrudnić pracownika. Musi pamiętać  o podstawowych obowiązkach, które  wynikają    z przepisu   art. 94 pkt  9a  K.p. Odnoszą   się  one  do    prowadzenia  dokumentacji  pracownika   w  sprawach  związanych   ze  stosunkiem pracy   oraz jego akt  osobowych. Kwestię  tę reguluje  Rozporządzenie  Ministra  Pracy   i  Polityki  Socjalnej   z dnia  28 maja  1996 r.  w sprawie  zakresu   prowadzenia  przez   pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych   ze  stosunkiem pracy  oraz sposobu  prowadzenia   akt  osobowych  pracownika  (Dz.U.  z 1996 r. , nr  62 , poz.  286 z póżn. zm.).   Podstawa prawna: - art. 3 K.p.; - art. 94 pkt  9a K.p.; -  Rozporządzenie  Ministra  Pracy   i  Polityki  Socjalnej   z dnia  28 maja  1996 r.  w sprawie  zakresu   prowadzenia  przez   pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych   ze  stosunkiem pracy  oraz sposobu  prowadzenia   akt  osobowych  pracownika  (Dz.U.  z 1996 r. , nr  62 , poz.  286 z póżn. zm.)   Stan prawny na  22 maja  2010 r. WK

DODANO:
23/05/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.