Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy w trakcie kiedy zawieszona jest działalność trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od 7 marca 2009 r., zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Za ten okres prowadzący działalność nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, i nie składa dokumentów rozliczeniowych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się w pełnej wysokości (jest niepodzielna), o ile okres zawieszenia działalności nie obejmuje pełnego miesiąca. Także po dokonaniu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wznowienia działalności (i przekazaniu informacji o tym fakcie przez ewidencję do Zakładu) nie musi on składać odrębnych zgłoszeń płatnika składek i do ubezpieczeń, o ile w stosunku do okresu sprzed zawieszenia nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jeśli takie nastąpiły osoba ta jest zobowiązana do złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych.   źródło: ZUS dla Ciebie 05.05.2010

DODANO:
01/06/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie