PYTANIE: Czy w trakcie kiedy zawieszona jest działalność trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujących od 7 marca 2009 r., zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Za ten okres prowadzący działalność nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, i nie składa dokumentów rozliczeniowych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się w pełnej wysokości (jest niepodzielna), o ile okres zawieszenia działalności nie obejmuje pełnego miesiąca. Także po dokonaniu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wznowienia działalności (i przekazaniu informacji o tym fakcie przez ewidencję do Zakładu) nie musi on składać odrębnych zgłoszeń płatnika składek i do ubezpieczeń, o ile w stosunku do okresu sprzed zawieszenia nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym. Jeśli takie nastąpiły osoba ta jest zobowiązana do złożenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych.   źródło: ZUS dla Ciebie 05.05.2010

DODANO:
01/06/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie