PYTANIE: Zatrzymanie prawa jazdy przez policje

Mój Wnuczek jechał samochodem osobowym którym kierował kolega. Samochód uderzył w betonowy fundament płotu około godz 1.30 nikt nie doznał obrażeń. Samochód był własnością Wnuczka . Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Zawiadomienie policji o wypadku zgłosił pracownik PKP bo zdarzenie miało miejsce naprzeciw dworca kolejowego. U wnuczka stwierdzono 1,33 promila alkoholu. Wnuczkowi postawiono zarzut prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu i spowodowanie wypadku. Wnuczek podał dane kierowcy który przyznał się do prowadzenia samochodu . Zdarzenie miało miejsce w dniu 09,03.10. wnuczkowi zatrzymano prawo jazdy do chwili obecnej i jest prowadzone dochodzenie, nie postawiono zarzutu ani niesporządzony aktu oskarżenia. Ile może być prowadzone dochodzenie i czy można domagać się wydania prawa jazdy.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zatrzymanie prawa jazdy jest możliwe na podstawie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W art. 135 tej ustawy przewidziano, że funkcjonariusz Policji jest zobowiązany do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w razie: stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy, przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Ponadto funkcjonariusz Policji może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w sytuacji: stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów uprawnia do kierowania pojazdem jeszcze w ciągu 7 dni. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku podejrzenia jego podrobienia lub przerobienia, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi, prokuratorowi lub staroście. W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi. Zatrzymanie prawa jazdy w przypadku: stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów wymaga wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy, przez prokuratora lub właściwy sąd w terminie 14 dni od otrzymania prawa jazdy. O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę. Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie. Najwyraźniej Policja ma wątpliwości kto prowadził pojazd i chce zatrzymać prawo jazdy do chwili wyjaśnienia tej kwestii. Wskazane wyżej przepisy określają, że nie może przetrzymywać prawa jazdy dłużej niż 7 dni. Jeśli organa ścigania uważają, że konieczne jest zatrzymanie prawa jazdy na dłuży czas (np. jako środka zapobiegawczego), to konieczne jest wydanie postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratura lub ewentualnie sąd. Na to jest kolejne 14 dni, ale liczonych nie od nie zatrzymania prawa jazdy, tylko od dnia otrzymanie go przez prokuraturę od policji. W praktyce może więc minąć trzy tygodnie zanim prawo jazdy zostanie zwrócone, ale jeśli zostanie wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, to trzeba liczyć się z tym, że wnuk będzie pozbawiony możliwości kierowania samochodem jeszcze dłużej – przez czas trwania postępowania karnego. Jeśli chodzi o czas trwanie postępowania przygotowawczego to trwa ono odpowiednio dwa miesiące (dla dochodzenia) lub trzy miesiące (dla śledztwa), ale art. 310 oraz 325i kodeksu postępowania karnego przewidują możliwość przesłużenia tego okresu „w uzasadnionych wypadkach”. Trudno mi ocenić jakie są zamierzenia policji – możliwe, że już po kilku dniach prawo jazdy zostanie zwrócone, jeśli policja założy, iż wnuk nie kierował samochodem. JM

DODANO:
07/06/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie