PYTANIE: Wniosek o powołanie biegłego

Nawiązując do odpowiedzi ID 230971 proszę o wyjaśnienie: W jaki sposób można byłoby wystąpić do sadu "o powołanie biegłego z zakresu budownictwa, który powinien się wypowiedzieć co do sposobu wykonania budynku i planów oraz dopuszczalnych odchyleń od normy." Czy chodzi o zwykły proces sądowy w sądzie powszechnym lub polubownym? Deweloper i wykonawca chcieliby, abym zwrócił koszty rozpoczętych prac remontowych i jest to warunek dokończenia tych prac. Zdecydowana większość prac remontowych, wykonane zostały wg. mnie niepotrzebnie przez nich na skutek nie wyciagnięcia oczywistych wniosków z wielokrotnych oględzin tarasu. Widzieli kabel anteny przechodzący przez ścianę, co powinno doprowadzić ich do wniosku jaki jest rzeczywisty problem - zakładam ze deweloper i wykonawca powinni wiedzieć gdzie w rzeczywistości zamontowali ta rurę. Wg. mnie sugerowali się powszechnymi problemami z izolacją na tarasach na moim osiedlu, przy których wykonują dokładnie te same roboty jakie zaczęli u mnie (oni twierdza że i tak musieli by je wykonać). Zatem rozważam zaproponowanie im zwrócenia tylko odpowiedniego ułamka żądanej kwoty za prace naprawcze związane z przewierceniem tej rury, a nie za cale prace remontowe na tarasie. Kwota jest mi znana z kosztorysu, jaki mi przesłali. Proszę wyjaśnienie: 1. Jaka inna instytucja/osoba poza biegłym sądowym w procesie sądowym (np. prywatny ekspert budowlany poza sądem, inspekcja budowlana), może niezależnie i wiążąco dla sądu wypowiedzieć się czy zdecydowana większość prac remontowych wykonane zostały niepotrzebnie. 2. Reprezentanci dewelopera i wykonawcy do oględzin tarasu, mających miejsce przed rozpoczęciem prac, powinny wiedzieć czy w okolicy tego przewiercenia jest rura i że mogło dojść do jej przewiertu, gdyż kabel przechodzący przez ścianę jest wyraźnie widoczny. Czy dobrze rozumiem, że pociągnie to za sobą możliwość wymuszenia na nich dokończenie tych prac na ich koszt (poza fragmentem prac związanych z wymianą samej rury)?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jedyną instytucją, która może rozstrzygnąć spór jest sąd. Tylko wyrok sąd będzie wiążący dla wykonawcy.  Możecie oczywiście Państwo oddać rozstrzygnięcie sprawy pod jakiś sąd polubowny, ale obie strony muszą na to wyrazić zgodę. Jeśli chodzi o inspekcję budowlaną czy inne organa administracji, to one nie są kompetentne do tego żeby rozstrzygać tego rodzaju spory – kto odpowiada za powstanie uszkodzenia i kto powinien ponosić koszty naprawy. One mogą stwierdzić, czy doszło do naruszenia przepisów prawa budowlanego np. że budynek został niewłaściwie wykonany, niezgodnie z dokumentacją i pozwoleniem budowlany. Odpowiedzialność za powstanie uszkodzenia jest już sprawą cywilnoprawną i tylko sąd cywilny mógłby rozstrzygnąć tę kwestią. Należałby wnieść pozew do sądu i określić czego dokładnie domaga się powód np. zapłacenia określonej kwoty pieniężnej czy też zobowiązania pozwanego wykonania naprawy tarasu. Jeśli pojawiają się wątpliwości czy jakieś prace budowlane zostały przeprowadzone dobrze czy źle, to trzeba powołać biegłego, który to oceni. Jeśli nawet powoła Pan jakiegoś prywatnego eksperta dla ocenienia sposobu wykonania prac remontowych czy zasadności prowadzenia tych prac, to jego opinia tak naprawdę nic nie będzie znaczyć dla drugiej strony. Powiedzą, że oni się nie zgadzają z tą opinią i odmawiają spełnienia Pana roszczeń. Również dla sądu taka prywatna opinia może nie mieć większego znaczenie. Będzie potraktowana jako dowód z prywatnego dokumentu. Ocena znaczenia tego dowodu będzie należeć do sądu, a istnieje sporo ryzyko, że taka prywatna opinia zostanie potraktowana jak stronnicza i niewiarygodna, bo przygotowana na zlecenie jeden ze stron procesu. Prywatna opinia z pewnością pomogłaby Panu w uporządkowaniu własnego stanowiska procesowego, ale nawet jeśli sporządzi Pan tę opinię, to i tak radziłbym jeszcze wystąpić o powołanie biegłego sądowego. Trzeba będzie oczywiście zapłacić zaliczkę dla biegłego, więc zamiast płacić prywatnemu rzeczoznawcy lepiej jest te pieniądze zachować na opłatę dla biegłego sądowego. Biegłego nie trzeba od razu powoływać w pozwie – można to zrobić w jakimś późniejszym piśmie procesowym wysłanym np. po udzieleniu odpowiedzi na pozew. Trzeba też wskazać dokładnie jaka kwestia ma zostać wyjaśniona przez biegłego. Można napisać wniosek np. w ten sposób. „Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z dziedziczny budownictwa w celu określenia: - czy prace remontowe wykonane przez pozwanego zostały przeprowadzone w prawidłowy sposób; - czy dokumentacja budowlana budynku jest zgodna z faktycznym wykonaniem; - czy uszkodzona rura była położona we właściwym miejscu” – trzeba w miarę dokładnie określić co biegły ma w swojej opinie wyjaśnić. Można przedstawić konkretne pytania, na które miałby odpowiedzieć biegły np. czy pracownicy na podstawie oględzin tarasu i powinni był wiedzieć, że w okolicy przewiercenia jest rura itp. Jeśli opinia okaże się niepełna, to będzie można jeszcze domagać się jej uzupełnienia.

DODANO:
16/06/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie