PYTANIE: Przeniesienie do innego zakładu pracy

Mój pracodawca chce mnie skierować do pracy w swoim zakładzie znajdującym się w innej miejscowości. Miałbym tam wykonywać pracę taką samą jak dotychczas. Czy w tej sytuacji powinna mi być wypłacana delegacja służbowa? Czy powinienem otrzymać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy? – Robert G. z Pruszkowa

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W myśl art. 775 par. 1 kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Określenia miejsca i terminu wyjazdu służbowego dokonuje pracodawca wydając pracownikowi odpowiednie polecenie. Z tytułu takiej podróży służbowej przysługują diety i zwrot kosztów. Zadaniem służbowym będzie także wykonywanie pracy takiej, jak określona w umowie o pracę, ale w innej miejscowości. Szczegółowe kwestie związane z przyznawaniem diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 151, poz. 1720). Odnosząc się do pana pytania – powierzenie pracownikowi pracy tej samej, która została określona w umowie o pracę, lecz świadczonej w innej miejscowości, nakłada na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową. Przeniesienie pracownika do innej miejscowości na stałe wymaga jednak dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy w zakresie miejsca pracy (art. 42 kodeksu pracy). Wypowiedzenie takie uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy ich przyjęcia przez pracownika, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Po upływie okresu wypowiedzenia nowym miejscem pracy stanie się dla pracownika miejscowość, do której został oddelegowany. Wówczas nie będzie już mowy o zwrocie kosztów podróży służbowych. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest jednak wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jerzy Zatorski Gazeta Prawna 215/2003 z dnia 04.11.2003 (str. 18)

DODANO:
04/11/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.