Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim?

Aktualnie  choruję od  miesiąca. Jestem zatrudniony  na  czas określony   - 1 rok.  Mam  w związku z tym  2 pytania: Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim? Czy  w tym czasie  pracodawca może  mnie  zwolnić  bez   zachowania  okresu  wypowiedzenia?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
1.  Czy mogę otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę przebywając na zwolnieniu lekarskim?    Na podstawie art. 41 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakaz wypowiadania umów  o pracę   dotyczy  przebywania  pracownika  na  zwolnieniu lekarskim, na  urlopie  wypoczynkowym , macierzyńskim,  wychowawczym, bezpłatnym. Co istotne, „limity czasowe”  podane  w  art. 53 par. 1 pkt 1  lit. a) i b)  K.p.  nie zezwalają na   wypowiedzenie  umowy  o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.  W przepisie  tym  ustawodawca  podaje  tzw. okresy graniczne, czyli : 1) „dłużej niż  3  miesiące” -   przy zatrudnieniu   krótszym niż  6 miesięcy; 2) „dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące -  gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.” Wyjątek stanowi  upadłość lub likwidacja pracodawcy. Na podstawie  art. 41[1]par. 2 K.p.  w razie likwidacji  ogłoszenia  upadłości  lub likwidacji pracodawcy   można  wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności  z powodu choroby.    2. Czy  w tym czasie  pracodawca może  mnie  zwolnić  bez   zachowania  okresu  wypowiedzenia?   Przepis art. 41 K.p.  chroni  przed wypowiedzeniem stosunku pracy, ale  nie przed jego rozwiązaniem . Potwierdził to Sąd  Najwyższy  w wyroku  z dnia  27  września  1983 r., I  PRN 108/83. Czytamy  w nim, że,  „ zakład pracy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika także w czasie jego urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Brak jest  bowiem przepisu  zakazującego rozwiązanie umowy  o pracę  bez wypowiedzenia  w czasie, choroby, urlopu pracownika  lub innej usprawiedliwionej  nieobecności  w pracy. Art. 41 k.p.  dotyczy rozwiązania umowy o pracę  za wypowiedzeniem”. W  omawianym przypadku  pracodawca może  zwolnić pracownika: 1)   w trybie  art. 52 par. 1  K.p. , czyli zwolnienia  dyscyplinarnego; 2)   na  podstawie  art.  53 par. 1  K.p. bez winy pracownika, czyli wtedy kiedy miną  wskazane  w nim   okresy pobierania wynagrodzenia , zasiłku chorobowego, oraz świadczenia  rehabilitacyjnego.    Podstawa prawna: - art. 41 k.p.; - art. 41[1] K.p.; - art.  52 par. 1 K.p.; - art. 53 par. 1 K.p.; - wyrok SN z dnia  27  września  1983 r., I  PRN 108/83, Sł. Pr. 1984 nr 2, s. 28    Stan prawny na  29 sierpnia 2010 r. WK

DODANO:
30/08/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie