PYTANIE: Główny najemca mieszkania komunalnego umiera. Czy osoba niespokrewniona z nią ale zameldowana na stałe ma prawo dalej zajmować to mieszkanie ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgodnie z najnowszym stanem prawnym ustawą z dnia 10 lipca 2001, o ochronie praw lokatorów, która dodała do Kodeksu Cywilnego artykuł 691, najem nie wygasa z powodu śmierci którejś ze stron, więc mają tu zastosowanie przepisy o dziedziczeniu, z księgi czwartej KC. Wyjątek od tej zasady zachodzi jednak właśnie w przypadku najmu lokalu mieszkalnego. W przypadku śmierci wynajmującego takiego lokalu w umowę najmu wstępuje małżonek, dzieci, inne osoby, co do których wynajmujący zobowiązany był do świadczeń alimentacyjnych, konkubenci oraz osoby zamieszkujące ze zmarłym. Takie same zasady obowiązują w przypadku podnajmu, a z taką umową mamy do czynienia w określonym przypadku. W praktyce oznacza to, że zmienia się osoba wynajmująca i, choć umowa najmu (lub podnajmu) nie została wcześniej rozwiązana, osoba ta może daną umowę podtrzymać, lub rozwiązać. Wyjątek ten nie będzie miał oczywiście miejsca w przypadku braku wyżej wymienionych osób. Zameldowanie w danym lokalu nie stanowi tu żadnego prawnego tytułu do dalszego zamieszkiwania w mieszkaniu. Właściciel mieszkania, jak i najemca wobec podwynajmującego, może zatem wystąpić do sądu o eksmisję, na mocy art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późniejszymi zmianami). Uzasadnieniem pozwu o eksmisje jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, a zameldowanie, czy to czasowe, czy stałe, nie stanowi żadnego prawa do zajmowania mieszkania.

DODANO:
31/07/2002

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie