PYTANIE: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - art. 30 par. 1 pkt 1 K.p. w dniu 31 sierpnia 2010 r. Co to oznacza? Kiedy mogę się zarejestrować w PUP? Czy otrzymam od razu zasiłek dla bezrobotnych ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Powyższy   zapis oznacza, że  dotychczasowa   umowa o pracę  została  rozwiązana  w drodze  czynności prawnej  dwustronnej, czyli za  zgodą pracownika  i pracodawcy  w dniu 31  sierpnia 2010 r.  r.  W Powiatowym Urzędzie  pracy  można  się zarejestrować  w  każdym czasie. Zasiłek dla  bezrobotnych   przysługiwać Pani/Panu  będzie    jeżeli,    spełnione  zostaną     następujące  warunki  podane  w     art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) : 1) Powiatowy  Urząd  Pracy  nie  zaproponuje   żadnej pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych  lub  robót  publicznych; 2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni  udokumentowane  zostanie   zatrudnienie   i osiągane wynagrodzenie kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Po ich  spełnieniu  zasiłek  dla  bezrobotnych  będzie  przysługiwał  z tym, że      trzeba   na  niego   poczekać  90 dni od  chwili rejestracji . Wynika  to z art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy jw. : „Bezrobotnemu, (...) spełniającemu warunki określone w art. 71, zasiłek przysługuje: po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (...)”.    Podstawa prawna: - art. 71 ust. 1 pkt 1 i 2 a), - art. 75 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415)   Stan prawny na 19 września 2010 r. WK

DODANO:
23/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.