PYTANIE: Jakie dokumenty muszę złożyć u pracodawcy aby zacząć urlop macierzyński ?

Mam umowę o pracę   na  czas  określony  do końca  2011 r.  Termin porodu mam  na    koniec października 2010 r. Mój pracodawca  zatrudnia  około  40 pracowników.   Jakie dokumenty muszę złożyć u pracodawcy aby zacząć urlop macierzyński? Czy do ZUS-u również  musze składać  jakiekolwiek dokumenty o rozpoczętym przeze mnie urlopie macierzyńskim?  

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Na  podstawie  art. 180 par. 3   K.p.   co najmniej  2 tygodnie  urlopu macierzyńskiego  mogą przypadać przed  przewidywaną  datą   porodu.  Z takim  wnioskiem   może  wystąpić  pracownica. Pracodawca  nie  może z własnej inicjatywy  udzielić jej   urlopu  macierzyńskiego  przed  porodem.  Jeżeli   nie  skorzysta Pani   z  niniejszego uprawnienia, wówczas  w dniu porodu nabędzie Pani prawo do  urlopu  macierzyńskiego  oraz  zasiłku macierzyńskiego. Od  dnia porodu zasiłek macierzyński wypłacany jest   na podstawie   skróconego odpisu  aktu urodzenia dziecka . Dokument  ten należy złożyć do pracodawcy. W aktach  osobowych  pracownika   umieszcza się  jego kopię    potwierdzoną  za  zgodność z oryginałem. Powyższe wynika  z  treści par. 12 pkt 1  Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz.U.  z 1999 r., nr  65, poz. 742 z póżn. zm.). WK 

DODANO:
27/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie