PYTANIE: Czy z tytułu śmierci byłego małżonka/po rozwodzie przysługuje u. okolicznościowy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Urlop okolicznościowy w takim przypadku przysługiwać nie będzie ponieważ doszło do orzeczenia rozwodu. Jeżeli jednak doszłoby do śmierci byłego teścia czy teściowej - prawo do urlopu okolicznościowego w tym przypadku by przysługiwało. Związane jest to z zapisem art. 26 KRiO w którym czytamy, iż z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi małżonka - i trwa ono mimo ustania małżeństwa.   Podstawa prawna: - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.) - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

DODANO:
27/09/2010

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie